Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hệ VLVH năm 2018 3/9/2018 4:45:00 PM
  Thông báo chưa áp dụng Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy bổ sung 3/6/2018 10:02:00 AM
  Kế hoạch và phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên lớp ĐHTCNH14 và lớp ĐHKT14AB thực hiện viết báo cáo thực tập tốt nghiệp 1/19/2018 9:54:00 AM
  Kế hoạch và phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên lớp ĐHQTKD14 thực hiện viết báo cáo thực tập tốt nghiệp 1/17/2018 10:33:00 AM
  Hướng dẫn viết và các biểu mẫu đánh giá báo cáo TTTN” áp dụng cho các ngành Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Kế toán 1/17/2018 10:30:00 AM
  Thông báo nghỉ học ngày 25,26/12/2017 12/25/2017 9:46:00 AM
  Thông báo về việc phát động phong trào thi đua đợt 2, năm học 2017-2018 12/21/2017 10:32:00 AM
  Thông báo quy định về hoạt động kiến tập sư phạm và thực tập tốt nghiệp 12/5/2017 8:07:00 AM
  Thông báo kiểm tra học phí phát sinh khi đăng ký học phần đối với hệ chính quy 12/1/2017 9:52:00 AM
  Kế hoạch tổ chức giảng dạy học kỳ Xuân cho các khóa tuyển sinh 2014, 2015, 2016, 2017 - Hình thức đào tạo chính quy 11/28/2017 2:20:00 PM
  Học bổng toàn phần 1 học kỳ của Trường ĐH Đại Diệp, Đài Loan 11/23/2017 10:39:00 AM
  Kết quả xét tốt nghiệp các lớp không chính quy, đợt xét ngày 16/11/2017 11/22/2017 4:25:00 PM
  Lịch thi kết thúc học phần các lớp Chính quy tại trường , Học kỳ Mùa Thu – Năm học 2017-2018 (Áp dụng đối với các lớp tuyển sinh năm 2014, 2015, 2016) 11/21/2017 9:40:00 AM
  Kế hoạch và phân công giảng viên hướng dẫn học viên lớp ĐHQTKD15-B2 thực hiện chuyên đề ngành Quản trị kinh doanh 11/7/2017 10:07:00 AM
  Kế hoạch và phân công giảng viên hướng dẫn học viên lớp ĐHQTKD15-B2 thực hiện chuyên đề ngành Quản trị kinh doanh 11/7/2017 9:14:00 AM
  Thông báo về việc chấn chỉnh nề nếp của sinh viên tại Trường Đại học Đồng Tháp 10/25/2017 8:21:00 AM
  Kế hoạch tổ chức học phần "Hình thành và phát triển kỹ năng mềm" đợt 1, năm học 2017-2018 10/24/2017 9:46:00 AM
  Thông báo về việc khám sức khỏe bắt buộc đối với sinh viên năm thứ nhất, năm học 2017-2018 10/19/2017 10:52:00 AM
  Thông báo về việc cập nhật thông tin nơi ở hiện tại đối với sinh viên hệ chính quy đang học tập tại Trường Đại học Đồng Tháp 10/19/2017 10:50:00 AM
  Thông báo về việc xét chế độ chính sách, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy, năm học 2017-2018 10/19/2017 10:48:00 AM
  Bổ sung Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui 10/13/2017 1:44:00 PM
  Thông báo về việc hướng dẫn học viên các lớp không chính quy nợ môn học đăng ký học lại, học cải thiện 10/10/2017 2:12:00 PM
  Thông báo về việc dừng tổ chức thi và cấp chứng nhận trình độ tiếng Anh theo chuẩn TOEIC 10/4/2017 8:39:00 AM
  Thông báo về việc rà soát tổ chức giảng dạy các chuyên đề "Khởi nghiệp" và Kỹ năng mềm" 10/4/2017 8:36:00 AM
  Thông báo về việc đăng ký danh hiệu thi đua trong năm học 2017-2018 9/13/2017 9:17:00 AM
  Thông báo về việc phát động phong trào thi đua đợt 1, năm học 2017-2018 9/13/2017 9:16:00 AM
  Kế hoạch học các lớp không chính quy năm học 2017 - 2018 9/8/2017 3:16:00 PM
  Lịch học tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên mới nhập học, năm học 2017-2018 8/24/2017 9:31:00 AM
  Danh sách trao bằng tốt nghiệp hệ chính quy, không chính quy ngày 05/08/2017 8/3/2017 8:09:00 AM
  Kế hoạch thi học kỳ hè các lớp không chính quy năm học 2016 - 2017 7/27/2017 10:28:00 AM
123456789

TIN VỪA CẬP NHẬT