Thông báo 117/TB-ĐHĐT về việc kéo dài thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 2/17/2020 10:11:00 AM
  Thông báo 105/TB-ĐHĐT về việc xét chế độ hưởng trợ cấp xã hội đợt 1, năm 2020 2/14/2020 9:16:00 AM
  Thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch nCoV 2/7/2020 10:48:00 AM
  Thông báo 61-TB-ĐHĐT về việc kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương năm học 2019-2020 2/4/2020 4:16:00 PM
  Thông báo 55/TB-ĐHĐT về việc tra cứu thông tin nhập học đối với sinh viên cao đẳng và đại học khoá tuyển sinh 2018 2/3/2020 4:31:00 PM
  Thông báo 58/TB-ĐHĐT: Một số vấn đề về công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV 2/3/2020 4:19:00 PM
  Kế hoạch và phân công chuyên đề ngành quản trinh kinh doanh lớp ĐHQTKD16 10/24/2019 3:37:00 PM
  Thông báo 1082/TB-ĐHĐT về việc cảnh báo kết quả học tập họ kỳ II năm học 2018-2019 10/7/2019 8:44:00 AM
  Thông báo học phí năm học 2019 - 2020 10/7/2019 8:37:00 AM
  Thông báo 1093/TB-ĐHĐT về việc xét chế độ chính sách, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy, năm học 2019-2020 10/7/2019 8:10:00 AM
  Thông báo chương trình thực tập quốc tế và trao đổi sinh viên ngắn hạn tại Đài Loan năm học 2019-2020 9/13/2019 4:09:00 PM
  Lịch thi lớp ĐHKT18-L2 ngày 25/8/2019 8/6/2019 2:14:00 PM
  Kế hoạch học tập của sinh viên chính quy và không chính quy năm học 2019 - 2020 7/31/2019 8:01:00 AM
  Lịch thi lớp ĐHKT18-L2 ngày 1,2/6/2019 5/16/2019 10:01:00 AM
  Quyết định 796/QĐ-ĐHĐT về việc công nhận sinh viên đạt chuẩn tham gia công tác xã hội đợt 3 năm học 2018-2019 5/15/2019 9:04:00 AM
  Kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp năm 2019-Hình thức đào tạo chính quy 5/9/2019 8:39:00 AM
  Quyết định 634/QĐ-ĐHĐT về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ I, năm học 2018-2019 4/26/2019 10:22:00 AM
  Thông báo 379/TB-ĐHĐT về việc khám sức khoẻ cho sinh viên các lớp cuối khoá, năm học 2018-2019 4/16/2019 8:59:00 AM
  Kế hoạch 362/KH_ĐHĐT: Tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2019 4/8/2019 2:52:00 PM
  Thông báo kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương năm học 2018-2019 4/8/2019 2:45:00 PM
  Kế hoạch 109/KH-ĐHĐT về việc tổ chức "Ngày hội việc làm và toạ đàm đối thoại doanh nghiệp" năm học 2018-2019 2/27/2019 4:09:00 PM
  Thông báo 195/TB-ĐHĐT về việc nộp hồ sơ xét học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ đại học Thế giới - CHLB Đức, năm học 2018-2019 2/27/2019 2:53:00 PM
  Thông báo 168/TB-ĐHĐT về việc nộp hồ sơ xét học bổng Nguyễn Sinh Sắc đợt 2, năm học 2018-2019 2/22/2019 3:44:00 PM
  Quy định thực hiện “Hướng dẫn viết và các biểu mẫu đánh giá báo cáo TTTN áp dụng cho các ngành Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh 2/21/2019 2:42:00 PM
  Quyết định 218/QĐ-ĐHĐT về việc công nhận sinh viên đạt chuẩn tham gia công tác xã hội đợt 2 năm học 2018-2019 2/20/2019 10:25:00 AM
  Kế hoạch 39/KH-ĐHĐT về việc tổ chức Ngày Công tác Xã hội lần thứ I, năm học 2018-2019 1/9/2019 4:24:00 PM
  Lịch thi học kỳ 1 lớp ĐHKT18-L2-ĐT 1/7/2019 4:00:00 PM
  Kế hoạch và phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên viết báo cáo thực tập tốt nghiệp năm học 2018 - 2019 12/19/2018 3:13:00 PM
  Danh sách học viên, sinh viên nhận bằng tốt nghiệp ngày 23/12/2018 12/17/2018 3:06:00 PM
  Quyết định 1742/QĐ-ĐHĐT về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên, năm học 2018-2019 12/17/2018 2:47:00 PM
12345678910...

TIN VỪA CẬP NHẬT