Kế hoạch học các lớp chính quy năm học 2018 - 2019 8/3/2018 3:18:00 PM
  Thông báo về việc tập huấn cho giảng viên, sinh viên và chuyên viên sử dụng Hệ thống tích hợp thông tin Quản lý đào tạo (Portal) 7/30/2018 4:37:00 PM
  Biên chế đào tạo hệ chính quy tại trường năm học 2018 - 2019 7/13/2018 10:43:00 AM
  Lế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng hệ chính quy năm 2018 7/13/2018 9:52:00 AM
  Thông báo về việc cấp giấy xác nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ bậc 2(A2), bậc 3 (B1) cho sinh viên 6/28/2018 8:44:00 AM
  Thông báo áp dụng Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui bổ sung 6/19/2018 5:04:00 PM
  Thông báo về thời gian xác nhận sổ Nội trú - Ngoại trú Học kỳ II, năm học 2017-2018 6/4/2018 7:56:00 AM
  Thông báo về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc vào buổi trưa các ngày trong tuần và thứ 7 tại Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng 6/4/2018 7:51:00 AM
  Điểm thực tập tốt nghiệp hệ chính quy khóa 2014 6/4/2018 7:49:00 AM
  Danh sách hội đồng đánh giá báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng và Quản trị kinh koanh khóa 2014 4/27/2018 3:33:00 PM
  Thông báo về việc bổ sung đơn xác nhận đã hoàn thành việc trả hết tài liệu vào hồ sơ xét tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy (mẫu xác nhận) 4/23/2018 9:16:00 AM
  Thông báo về việc bổ sung đơn xác nhận đã hoàn thành việc trả hết tài liệu vào hồ sơ xét tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy 4/23/2018 8:55:00 AM
  Kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp năm 2018 lớp ĐHKT15B2, ĐHKT13V, ĐHQLĐĐ 13V 4/19/2018 10:21:00 AM
  Thông báo chưa áp dụng Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy bổ sung 3/6/2018 10:02:00 AM
  Kế hoạch và phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên lớp ĐHTCNH14 và lớp ĐHKT14AB thực hiện viết báo cáo thực tập tốt nghiệp 1/19/2018 9:54:00 AM
  Kế hoạch và phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên lớp ĐHQTKD14 thực hiện viết báo cáo thực tập tốt nghiệp 1/17/2018 10:33:00 AM
  Hướng dẫn viết và các biểu mẫu đánh giá báo cáo TTTN” áp dụng cho các ngành Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Kế toán 1/17/2018 10:30:00 AM
  Thông báo nghỉ học ngày 25,26/12/2017 12/25/2017 9:46:00 AM
  Thông báo về việc phát động phong trào thi đua đợt 2, năm học 2017-2018 12/21/2017 10:32:00 AM
  Thông báo quy định về hoạt động kiến tập sư phạm và thực tập tốt nghiệp 12/5/2017 8:07:00 AM
  Thông báo kiểm tra học phí phát sinh khi đăng ký học phần đối với hệ chính quy 12/1/2017 9:52:00 AM
  Kế hoạch tổ chức giảng dạy học kỳ Xuân cho các khóa tuyển sinh 2014, 2015, 2016, 2017 - Hình thức đào tạo chính quy 11/28/2017 2:20:00 PM
  Học bổng toàn phần 1 học kỳ của Trường ĐH Đại Diệp, Đài Loan 11/23/2017 10:39:00 AM
  Kết quả xét tốt nghiệp các lớp không chính quy, đợt xét ngày 16/11/2017 11/22/2017 4:25:00 PM
  Lịch thi kết thúc học phần các lớp Chính quy tại trường , Học kỳ Mùa Thu – Năm học 2017-2018 (Áp dụng đối với các lớp tuyển sinh năm 2014, 2015, 2016) 11/21/2017 9:40:00 AM
  Kế hoạch và phân công giảng viên hướng dẫn học viên lớp ĐHQTKD15-B2 thực hiện chuyên đề ngành Quản trị kinh doanh 11/7/2017 10:07:00 AM
  Kế hoạch và phân công giảng viên hướng dẫn học viên lớp ĐHQTKD15-B2 thực hiện chuyên đề ngành Quản trị kinh doanh 11/7/2017 9:14:00 AM
  Thông báo về việc chấn chỉnh nề nếp của sinh viên tại Trường Đại học Đồng Tháp 10/25/2017 8:21:00 AM
  Kế hoạch tổ chức học phần "Hình thành và phát triển kỹ năng mềm" đợt 1, năm học 2017-2018 10/24/2017 9:46:00 AM
  Thông báo về việc khám sức khỏe bắt buộc đối với sinh viên năm thứ nhất, năm học 2017-2018 10/19/2017 10:52:00 AM
12345678910

TIN VỪA CẬP NHẬT