Thông báo 984/TB-ĐHĐT về việc áp dụng thời gian biểu từ ngày 19/10/2020 10/20/2020 8:30:00 AM
  Thông báo 988/TB-ĐHĐT về việc xét chế độ hưởng trợ cấp xã hội đợt 2, năm 2020 10/20/2020 8:25:00 AM
  Thông báo 987/TB-ĐHĐT về việc xét chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy, năm học 2020-2021 10/20/2020 8:22:00 AM
  Thông báo thi đầu vào Ngoại ngữ và Tin học dành cho sinh viên khóa 2020 9/23/2020 11:21:00 AM
  Danh sách khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong học tập năm 2020 9/15/2020 9:21:00 AM
  Quyết định 1573/QĐ-ĐHĐT: Sửa đổi tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học, cao đẳng 8/24/2020 10:52:00 AM
  Kế hoạch và phân công thực hiện chuyên đề ngành Quản trị kinh doanh lớp ĐHQTKD17AB 8/13/2020 2:41:00 PM
  Thông báo 724/TB-ĐHĐT về việc hoãn tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 8/11/2020 7:41:00 AM
  Thông báo về việc đăng ký xét TN đối với sinh viên chính quy tháng 8 - năm 2020 8/4/2020 2:25:00 PM
  Quyết định 1141/QĐ-ĐHĐT về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ I, năm học 2019-2020 7/20/2020 3:21:00 PM
  Thông báo 621/TB-ĐHĐT về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ I, năm học 2019-2020 7/13/2020 11:17:00 AM
  Kế hoạch 533/KH-ĐHĐT: Tổ chức giảng dạy học kỳ I năm học 2020-2021, hình thức đao tạo chính quy 6/21/2020 5:38:00 PM
  Thông báo 496/TB-ĐHĐT về việc nộp hồ sơ xét giải thưởng và học bổng KOVA lần thứ 18 - năm 2020 6/9/2020 3:57:00 PM
  Quyết định 717/QĐ-ĐHĐT về việc công nhận sinh viên đạt chuẩn tham gia công tác xã hội đợt 3, năm học 2019-2020 6/9/2020 2:36:00 PM
  Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2019-2020 6/8/2020 4:42:00 PM
  Kế hoạch 439/KH-ĐHĐT: Xét và công nhận tốt nghiệp năm 2020 (đợt 1) Trình độ: đại học, cao đẳng; Hình thức đào tạo: chính quy 5/28/2020 9:56:00 AM
  Quyết định 297/QĐ-ĐHĐT về việc thực hiện trợ cấp xã hội cho sinh viên đợt 1, năm 2020 3/20/2020 4:41:00 PM
  Thông báo 239/TB-ĐHĐT về việc nộp hồ sơ xét học bổng Nguyễn Sinh Sắc đợt 2 3/20/2020 4:40:00 PM
  Thông báo 221/TB-ĐHĐT về việc tổ chức dạy học học kỳ Mùa Xuân và điều chỉnh Biên chế năm học 2019-2020 3/16/2020 10:26:00 AM
  Thông báo 215/TB-ĐHĐT về việc cho sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 3/16/2020 10:25:00 AM
  Thông báo 218/TB-ĐHĐT về việc phát động phong trào thi đua đợt 3, năm học 2019-2020 3/16/2020 10:24:00 AM
  Những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học 3/6/2020 3:31:00 PM
  Thông báo 117/TB-ĐHĐT về việc kéo dài thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 2/17/2020 10:11:00 AM
  Thông báo 105/TB-ĐHĐT về việc xét chế độ hưởng trợ cấp xã hội đợt 1, năm 2020 2/14/2020 9:16:00 AM
  Thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch nCoV 2/7/2020 10:48:00 AM
  Thông báo 61-TB-ĐHĐT về việc kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương năm học 2019-2020 2/4/2020 4:16:00 PM
  Thông báo 55/TB-ĐHĐT về việc tra cứu thông tin nhập học đối với sinh viên cao đẳng và đại học khoá tuyển sinh 2018 2/3/2020 4:31:00 PM
  Thông báo 58/TB-ĐHĐT: Một số vấn đề về công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV 2/3/2020 4:19:00 PM
  Kế hoạch và phân công chuyên đề ngành quản trinh kinh doanh lớp ĐHQTKD16 10/24/2019 3:37:00 PM
  Thông báo 1082/TB-ĐHĐT về việc cảnh báo kết quả học tập họ kỳ II năm học 2018-2019 10/7/2019 8:44:00 AM
12345678910...

TIN VỪA CẬP NHẬT