Thông báo thay đổi giảng viên dạy chuyên đề "Kỹ năng tìm kiếm việc làm" 6/6/2017 4:51:00 PM
  Kế hoạch học các lớp không chính quy bắt đầu từ tháng 06 đến tháng 08 năm 2017 6/6/2017 4:33:00 PM
  Thông báo về việc nhắc nhở việc thực hiện trang phục khi đến trường trong thời gian đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát chính thức 5/15/2017 10:35:00 AM
  Thông báo về thời gian xác nhận sổ ngoại trú học kỳ II, năm học 2016-2017 5/10/2017 3:46:00 PM
  Thông báo về việc phát động phong trào thi đua đợt 3 chào mừng ngày 19/5, năm học 2016-2017 5/10/2017 3:46:00 PM
  Thông báo về việc chiêu sinh lớp tập huấn khởi nghiệp năm 2017 của Trung tâm phát triển Du lịch - Văn hóa Mêkông 5/9/2017 10:25:00 AM
  Thông báo về việc sử dụng hộp thư điện tử tên miền student.dthu.edu.vn cho sinh viên 5/5/2017 2:57:00 PM
  Thông báo về việc khám sức khỏe cho sinh viên các lớp cuối khóa năm học 2016-2017 5/3/2017 8:41:00 AM
  Kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp năm 2017 - Trình độ đào tạo Đại học - Cao đẳng - Hình thức đào tạo chính quy 4/27/2017 2:44:00 PM
  Thông báo thời gian nộp bản chính báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 2013 4/27/2017 10:10:00 AM
  Thông báo về việc nộp hồ sơ xét giải thưởng và học bổng KOVA lần thứ XV năm 2017 4/25/2017 9:47:00 AM
  Danh sách phân công đánh giá báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 2013 (hệ chính quy) 4/18/2017 11:05:00 AM
  Lịch thi các lớp không chính quy ngày 13,14/05/2017 4/17/2017 9:21:00 AM
  Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Xây dựng Đề án Khởi sự kinh doanh lần thứ III, năm 2017 4/10/2017 5:19:00 PM
  THỂ LỆ CUỘC THI GIẢI THƯỞNG TÀI NĂNG LƯƠNG VĂN CAN 2017 4/10/2017 10:59:00 AM
  Thông báo về việc phổ biến Sứ mệnh và Tầm nhìn của Trường Đại học Đồng Tháp 4/5/2017 11:24:00 AM
  Thông báo mở lớp chuyên đề "Kỹ năng tìm kiếm việc làm" 4/5/2017 11:23:00 AM
  Thông báo về việc sinh viên không được tham gia các hoạt động học tập bồi dưỡng tại Trường trong thời gian thực tập tốt nghiệp 3/30/2017 7:29:00 AM
  Thông báo về việc phát động phong trào tặng ghế đá lưu niệm cho các di tích văn hóa, lịch sử, nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 3/28/2017 3:40:00 PM
  TB về việc tiếp thu ý kiến và trả lời kiến nghị trong Hội nghị dân chủ sinh viên cấp Khoa năm 2016-2017 3/27/2017 8:22:00 AM
  Thông báo tuyển sinh đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai năm 2017 3/21/2017 4:28:00 PM
  Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp lớp ĐHKT14-B2 và ĐHQTKD14-B2 3/15/2017 8:36:00 AM
  Thông báo về thời gian phục vụ bạn đọc tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng 3/14/2017 1:58:00 PM
  Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông năm 2017 3/8/2017 8:48:00 AM
  Thông báo số 61/TB-ĐHĐT về việc phát động phong trào thi đua đợt 2 chào mừng tháng Thanh niên năm 2017, năm học 2016-2017 3/2/2017 3:37:00 PM
  Thông báo số 60/TB-ĐHĐT về việc kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương đối với khóa 2015 3/2/2017 3:36:00 PM
  Thông báo số 56/TB-ĐHĐT về việc điều động sinh viên cổ vũ giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm 2017 3/2/2017 3:35:00 PM
  Thông báo số 53/TB-ĐHĐT về việc hướng dẫn kiểm tra số ngày công tác xã hội của sinh viên 3/2/2017 3:34:00 PM
  Quy định, kế hoạch và phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên chính quy viết báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 2013 1/6/2017 10:52:00 AM
  Lịch thi các lớp không chính quy ngày 24,25/12/2016 và 7,8/01/2017 12/7/2016 3:00:00 PM
12345678

TIN VỪA CẬP NHẬT