Quyết định 69/QĐ-ĐHĐT về việc trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và sinh viên vượt khó học tốt nhân dịp Mừng Đảng - Mừng Xuân Tân Sửu 2021 1/21/2021 9:09:00 AM
  Thông báo 94/TB-ĐHĐT về việc xét chế độ hưởng trợ cấp xã hội đợt 1, năm 2021 1/20/2021 10:41:00 AM
  Quyết định 2318/QĐ-ĐHĐT về việc thực hiện trợ cấp xã hội cho sinh viên đợt 2, năm 2020 11/30/2020 8:51:00 AM
  Quyết định 2317/QĐ-ĐHĐT về việc miễn giảm học phí cho sinh viên, năm học 2020-2021 11/30/2020 8:50:00 AM
  Quyết định 2172/QĐ-ĐHĐT về việc khen thưởng toàn diện cho sinh viên năm học 2019-2020 11/27/2020 10:20:00 AM
  Thông báo 1162/TB-ĐHĐT về việc sinh viên đăng ký học các học phần trong thời gian thực tập tốt nghiệp năm học 2020-2021 11/24/2020 4:45:00 PM
  Quyết định 2217/QĐ-ĐHĐT về việc miễn học phí cho sinh viên 11/13/2020 10:24:00 AM
  Quyết định 2172/QĐ-ĐHĐT về việc khen thưởng toàn diện cho sinh viên năm học 2019-2020 11/13/2020 10:22:00 AM
  Về việc đăng ký xét tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy tháng 11 - năm 2020 11/3/2020 2:52:00 PM
  Thông báo 984/TB-ĐHĐT về việc áp dụng thời gian biểu từ ngày 19/10/2020 10/20/2020 8:30:00 AM
  Thông báo 988/TB-ĐHĐT về việc xét chế độ hưởng trợ cấp xã hội đợt 2, năm 2020 10/20/2020 8:25:00 AM
  Thông báo 987/TB-ĐHĐT về việc xét chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy, năm học 2020-2021 10/20/2020 8:22:00 AM
  Thông báo thi đầu vào Ngoại ngữ và Tin học dành cho sinh viên khóa 2020 9/23/2020 11:21:00 AM
  Danh sách khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong học tập năm 2020 9/15/2020 9:21:00 AM
  Quyết định 1573/QĐ-ĐHĐT: Sửa đổi tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học, cao đẳng 8/24/2020 10:52:00 AM
  Kế hoạch và phân công thực hiện chuyên đề ngành Quản trị kinh doanh lớp ĐHQTKD17AB 8/13/2020 2:41:00 PM
  Thông báo 724/TB-ĐHĐT về việc hoãn tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 8/11/2020 7:41:00 AM
  Thông báo về việc đăng ký xét TN đối với sinh viên chính quy tháng 8 - năm 2020 8/4/2020 2:25:00 PM
  Quyết định 1141/QĐ-ĐHĐT về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ I, năm học 2019-2020 7/20/2020 3:21:00 PM
  Thông báo 621/TB-ĐHĐT về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ I, năm học 2019-2020 7/13/2020 11:17:00 AM
  Kế hoạch 533/KH-ĐHĐT: Tổ chức giảng dạy học kỳ I năm học 2020-2021, hình thức đao tạo chính quy 6/21/2020 5:38:00 PM
  Thông báo 496/TB-ĐHĐT về việc nộp hồ sơ xét giải thưởng và học bổng KOVA lần thứ 18 - năm 2020 6/9/2020 3:57:00 PM
  Quyết định 717/QĐ-ĐHĐT về việc công nhận sinh viên đạt chuẩn tham gia công tác xã hội đợt 3, năm học 2019-2020 6/9/2020 2:36:00 PM
  Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2019-2020 6/8/2020 4:42:00 PM
  Kế hoạch 439/KH-ĐHĐT: Xét và công nhận tốt nghiệp năm 2020 (đợt 1) Trình độ: đại học, cao đẳng; Hình thức đào tạo: chính quy 5/28/2020 9:56:00 AM
  Quyết định 297/QĐ-ĐHĐT về việc thực hiện trợ cấp xã hội cho sinh viên đợt 1, năm 2020 3/20/2020 4:41:00 PM
  Thông báo 239/TB-ĐHĐT về việc nộp hồ sơ xét học bổng Nguyễn Sinh Sắc đợt 2 3/20/2020 4:40:00 PM
  Thông báo 221/TB-ĐHĐT về việc tổ chức dạy học học kỳ Mùa Xuân và điều chỉnh Biên chế năm học 2019-2020 3/16/2020 10:26:00 AM
  Thông báo 215/TB-ĐHĐT về việc cho sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 3/16/2020 10:25:00 AM
  Thông báo 218/TB-ĐHĐT về việc phát động phong trào thi đua đợt 3, năm học 2019-2020 3/16/2020 10:24:00 AM
12345678910...

TIN VỪA CẬP NHẬT