Thông báo số 101/TB-PĐT về việc đăng ký xét tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy, tháng 7/2022 6/20/2022 10:00:00 AM
  Thông báo về việc khám sức khoẻ cho sinh viên các lớp năm cuối, năm học 2021-2022 6/9/2022 5:00:00 PM
  Thông báo thu học phí học kỳ Hè và thu học phí nợ năm học 2021-2022 6/9/2022 9:29:00 AM
  Kế hoạch số 721/KH-ĐHĐT xét và công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6/2022, Trình độ: đại học, cao đẳng; Hình thức đào tạo: chính quy 5/12/2022 8:05:00 AM
  Quyết định 768/QĐ-ĐHĐT về việc công nhận sinh viên đạt chuẩn tham gia công tác xã hội đợt 3 năm học 2021-2022 5/12/2022 7:58:00 AM
  Kế hoạch: 635/KH-ĐHĐT về tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên các lớp đào tạo hình thức chính quy 4/28/2022 8:00:00 AM
  Thông báo 653/TB-ĐHĐT về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ I, năm học 2021-2022 4/28/2022 7:56:00 AM
  Thông báo 244/TB-ĐHĐT về việc xét danh hiệu thi đua toàn diện đối với tập thể, cá nhân trong năm học 2020-2021 2/24/2022 7:54:00 AM
  Thông báo 148/TB-ĐHĐT về việc xét chế độ hưởng trợ cấp xã hội đợt 1, năm 2022 2/11/2022 10:59:00 AM
  Thông báo số 02/TB-CHKH về việc nộp hồ sơ xét học bổng Nguyễn Sinh Sắc đợt 1, năm 2022 2/11/2022 10:58:00 AM
  Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2021-2022 cho sinh viên khoa Kinh tế 2/11/2022 10:55:00 AM
  Quyết định số 2451/QĐ-ĐHĐT về việc trao học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt nhân dịp Lễ Khai giảng năm học 2021 - 2022 12/24/2021 11:30:00 AM
  Thông báo số 1383/TB-ĐHĐT về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 12/1/2021 10:25:00 AM
  Quyết định số 2297/QĐ-ĐHĐT về việc thực hiện trợ cấp xã hội cho sinh viên đợt 2, năm 2021 12/1/2021 10:23:00 AM
  Quyết định số 2298/QĐ-ĐHĐT về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên, năm học 2021 - 2022 12/1/2021 10:15:00 AM
  Quyết định về việc thu học phí hệ đào tạo chính quy, các ngành ngoài sư phạm năm học 2021 - 2022 10/27/2021 11:06:00 AM
  Thông báo về việc triển khai cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động cho sinh viên 10/27/2021 11:01:00 AM
  Quyết định 855/QĐKT-ĐHĐT về việc khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong đợt thực tập tốt nghiệp năm học 2020 - 2021 4/19/2021 1:11:00 AM
  Quyết định 768/QĐ-ĐHĐT về việc xoá tên sinh viên hệ chính quy của khoa Kinh tế 4/12/2021 12:00:00 AM
  Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2020-2021 cho sinh viên khoa Kinh tế 4/11/2021 11:57:00 PM
  Thông báo 369/TB-ĐHĐT về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ I, năm học 2020-2021 3/31/2021 12:01:00 AM
  Quyết định 438/QĐ-ĐHĐT về việc thực hiện trợ cấp xã hội cho sinh viên đợt 1, năm 2021 3/15/2021 8:36:00 AM
  Quyết định 69/QĐ-ĐHĐT về việc trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và sinh viên vượt khó học tốt nhân dịp Mừng Đảng - Mừng Xuân Tân Sửu 2021 1/21/2021 9:09:00 AM
  Thông báo 94/TB-ĐHĐT về việc xét chế độ hưởng trợ cấp xã hội đợt 1, năm 2021 1/20/2021 10:41:00 AM
  Quyết định 2318/QĐ-ĐHĐT về việc thực hiện trợ cấp xã hội cho sinh viên đợt 2, năm 2020 11/30/2020 8:51:00 AM
  Quyết định 2317/QĐ-ĐHĐT về việc miễn giảm học phí cho sinh viên, năm học 2020-2021 11/30/2020 8:50:00 AM
  Quyết định 2172/QĐ-ĐHĐT về việc khen thưởng toàn diện cho sinh viên năm học 2019-2020 11/27/2020 10:20:00 AM
  Thông báo 1162/TB-ĐHĐT về việc sinh viên đăng ký học các học phần trong thời gian thực tập tốt nghiệp năm học 2020-2021 11/24/2020 4:45:00 PM
  Quyết định 2217/QĐ-ĐHĐT về việc miễn học phí cho sinh viên 11/13/2020 10:24:00 AM
  Quyết định 2172/QĐ-ĐHĐT về việc khen thưởng toàn diện cho sinh viên năm học 2019-2020 11/13/2020 10:22:00 AM
12345678910...

TIN VỪA CẬP NHẬT