Thông báo 1082/TB-ĐHĐT về việc cảnh báo kết quả học tập họ kỳ II năm học 2018-2019 10/7/2019 8:44:00 AM
  Thông báo học phí năm học 2019 - 2020 10/7/2019 8:37:00 AM
  Thông báo 1093/TB-ĐHĐT về việc xét chế độ chính sách, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy, năm học 2019-2020 10/7/2019 8:10:00 AM
  Thông báo chương trình thực tập quốc tế và trao đổi sinh viên ngắn hạn tại Đài Loan năm học 2019-2020 9/13/2019 4:09:00 PM
  Lịch thi lớp ĐHKT18-L2 ngày 25/8/2019 8/6/2019 2:14:00 PM
  Kế hoạch học tập của sinh viên chính quy và không chính quy năm học 2019 - 2020 7/31/2019 8:01:00 AM
  Lịch thi lớp ĐHKT18-L2 ngày 1,2/6/2019 5/16/2019 10:01:00 AM
  Quyết định 796/QĐ-ĐHĐT về việc công nhận sinh viên đạt chuẩn tham gia công tác xã hội đợt 3 năm học 2018-2019 5/15/2019 9:04:00 AM
  Kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp năm 2019-Hình thức đào tạo chính quy 5/9/2019 8:39:00 AM
  Quyết định 634/QĐ-ĐHĐT về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ I, năm học 2018-2019 4/26/2019 10:22:00 AM
  Thông báo 379/TB-ĐHĐT về việc khám sức khoẻ cho sinh viên các lớp cuối khoá, năm học 2018-2019 4/16/2019 8:59:00 AM
  Kế hoạch 362/KH_ĐHĐT: Tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2019 4/8/2019 2:52:00 PM
  Thông báo kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương năm học 2018-2019 4/8/2019 2:45:00 PM
  Kế hoạch 109/KH-ĐHĐT về việc tổ chức "Ngày hội việc làm và toạ đàm đối thoại doanh nghiệp" năm học 2018-2019 2/27/2019 4:09:00 PM
  Thông báo 195/TB-ĐHĐT về việc nộp hồ sơ xét học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ đại học Thế giới - CHLB Đức, năm học 2018-2019 2/27/2019 2:53:00 PM
  Thông báo 168/TB-ĐHĐT về việc nộp hồ sơ xét học bổng Nguyễn Sinh Sắc đợt 2, năm học 2018-2019 2/22/2019 3:44:00 PM
  Quy định thực hiện “Hướng dẫn viết và các biểu mẫu đánh giá báo cáo TTTN áp dụng cho các ngành Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh 2/21/2019 2:42:00 PM
  Quyết định 218/QĐ-ĐHĐT về việc công nhận sinh viên đạt chuẩn tham gia công tác xã hội đợt 2 năm học 2018-2019 2/20/2019 10:25:00 AM
  Kế hoạch 39/KH-ĐHĐT về việc tổ chức Ngày Công tác Xã hội lần thứ I, năm học 2018-2019 1/9/2019 4:24:00 PM
  Lịch thi học kỳ 1 lớp ĐHKT18-L2-ĐT 1/7/2019 4:00:00 PM
  Kế hoạch và phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên viết báo cáo thực tập tốt nghiệp năm học 2018 - 2019 12/19/2018 3:13:00 PM
  Danh sách học viên, sinh viên nhận bằng tốt nghiệp ngày 23/12/2018 12/17/2018 3:06:00 PM
  Quyết định 1742/QĐ-ĐHĐT về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên, năm học 2018-2019 12/17/2018 2:47:00 PM
  Thông báo 526/TB-ĐHĐT về thời gian xác nhận sổ ngoại trú học kì I, năm học 2018-2019 12/17/2018 2:46:00 PM
  Kế hoạch và lịch thi kết thúc học phần các lớp Chính quy tại trường , Học kỳ Mùa Thu – Năm học 2018-2019 12/6/2018 8:13:00 AM
  Quyết định 1664/QĐ-ĐHĐT về việc cấp học bổng của Công ty TNHH Cỏ May cho sinh viên vượt khó học tốt năm học 2018-2019 12/4/2018 10:21:00 AM
  Thông báo về việc thực hiện đăng ký học phần và tổ chức giảng dạy học kỳ Mùa Xuân năm học 2018-2019 11/30/2018 8:37:00 AM
  Thông báo về việc mở khóa đào tạo khởi nghiệp thứ 2, năm 2018 11/29/2018 7:55:00 AM
  Thông báo về việc xét nhận học bổng của Công ty TNHH Cỏ May năm học 2018-2019 11/23/2018 9:11:00 AM
  Sinh sách sinh viên chính quy đủ điểu kiện đi thực tập tốt nghiệp năm học 2018 - 2019 11/21/2018 10:44:00 AM
12345678910...

TIN VỪA CẬP NHẬT