Kế hoạch và phân công giảng viên hướng dẫn chuyên đề tài chính ngân hàng lớp ĐHTCNH15 10/16/2018 9:39:00 AM
  Quy định thực hiện chuyên đề Quản trị kinh doanh và Tài chính ngân hàng khóa 2015 10/12/2018 4:26:00 PM
  Kế hoạch và phân công giảng viên hướng dẫn chuyên đề quản trị kinh doanh lớp ĐHTQKD15 10/12/2018 3:19:00 PM
  Thông báo về việc họp sinh viên ngoại trú năm học 2018-2019 10/10/2018 10:38:00 AM
  Thông báo 417/TB-ĐHĐT về việc cập nhật thông tin nơi ở đối với sinh viên hệ chính quy đang học tập tại Trường Đại học Đồng Tháp 10/4/2018 7:45:00 AM
  Thông báo 406/TB-ĐHĐT về việc xét chế độ chính sách, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy, năm học 2018-2019 9/26/2018 10:53:00 AM
  Thông báo về việc tổ chức Hội thi tiếng hát sinh viên năm I năm học 2018-2019 9/11/2018 11:12:00 AM
  Thông báo 365/TB-ĐHĐT về việc tham gia bảo hiểm toàn diện đối với sinh viên năm học 2018-2019 9/7/2018 2:16:00 PM
  Quyết định 1190/QĐ-ĐHĐT về việc ban hành quy định sử dụng hộp thư điện tử của sinh viên 9/7/2018 2:14:00 PM
  Thông báo sinh viên lớp ĐHTCNH18 lịch họp đối với Cố vấn học tập 8/28/2018 3:59:00 PM
  Thông báo cấp chứng nhận NLNN A2, B1 cho sinh viên đã tốt nghiệp 8/24/2018 2:52:00 PM
  Kế hoạch học các lớp chính quy năm học 2018 - 2019 8/3/2018 3:18:00 PM
  Thông báo về việc tập huấn cho giảng viên, sinh viên và chuyên viên sử dụng Hệ thống tích hợp thông tin Quản lý đào tạo (Portal) 7/30/2018 4:37:00 PM
  Biên chế đào tạo hệ chính quy tại trường năm học 2018 - 2019 7/13/2018 10:43:00 AM
  Lế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng hệ chính quy năm 2018 7/13/2018 9:52:00 AM
  Thông báo về việc cấp giấy xác nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ bậc 2(A2), bậc 3 (B1) cho sinh viên 6/28/2018 8:44:00 AM
  Thông báo áp dụng Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui bổ sung 6/19/2018 5:04:00 PM
  Thông báo về thời gian xác nhận sổ Nội trú - Ngoại trú Học kỳ II, năm học 2017-2018 6/4/2018 7:56:00 AM
  Thông báo về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc vào buổi trưa các ngày trong tuần và thứ 7 tại Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng 6/4/2018 7:51:00 AM
  Điểm thực tập tốt nghiệp hệ chính quy khóa 2014 6/4/2018 7:49:00 AM
  Danh sách hội đồng đánh giá báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng và Quản trị kinh koanh khóa 2014 4/27/2018 3:33:00 PM
  Thông báo về việc bổ sung đơn xác nhận đã hoàn thành việc trả hết tài liệu vào hồ sơ xét tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy (mẫu xác nhận) 4/23/2018 9:16:00 AM
  Thông báo về việc bổ sung đơn xác nhận đã hoàn thành việc trả hết tài liệu vào hồ sơ xét tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy 4/23/2018 8:55:00 AM
  Kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp năm 2018 lớp ĐHKT15B2, ĐHKT13V, ĐHQLĐĐ 13V 4/19/2018 10:21:00 AM
  Thông báo chưa áp dụng Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy bổ sung 3/6/2018 10:02:00 AM
  Kế hoạch và phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên lớp ĐHTCNH14 và lớp ĐHKT14AB thực hiện viết báo cáo thực tập tốt nghiệp 1/19/2018 9:54:00 AM
  Kế hoạch và phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên lớp ĐHQTKD14 thực hiện viết báo cáo thực tập tốt nghiệp 1/17/2018 10:33:00 AM
  Hướng dẫn viết và các biểu mẫu đánh giá báo cáo TTTN” áp dụng cho các ngành Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Kế toán 1/17/2018 10:30:00 AM
  Thông báo nghỉ học ngày 25,26/12/2017 12/25/2017 9:46:00 AM
  Thông báo về việc phát động phong trào thi đua đợt 2, năm học 2017-2018 12/21/2017 10:32:00 AM
12345678910

TIN VỪA CẬP NHẬT