Thông báo về việc khám sức khỏe bắt buộc đối với sinh viên năm thứ nhất, năm học 2017-2018 10/19/2017 10:52:00 AM
  Thông báo về việc cập nhật thông tin nơi ở hiện tại đối với sinh viên hệ chính quy đang học tập tại Trường Đại học Đồng Tháp 10/19/2017 10:50:00 AM
  Thông báo về việc xét chế độ chính sách, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy, năm học 2017-2018 10/19/2017 10:48:00 AM
  Bổ sung Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui 10/13/2017 1:44:00 PM
  Thông báo về việc hướng dẫn học viên các lớp không chính quy nợ môn học đăng ký học lại, học cải thiện 10/10/2017 2:12:00 PM
  Thông báo về việc dừng tổ chức thi và cấp chứng nhận trình độ tiếng Anh theo chuẩn TOEIC 10/4/2017 8:39:00 AM
  Thông báo về việc rà soát tổ chức giảng dạy các chuyên đề "Khởi nghiệp" và Kỹ năng mềm" 10/4/2017 8:36:00 AM
  Thông báo về việc đăng ký danh hiệu thi đua trong năm học 2017-2018 9/13/2017 9:17:00 AM
  Thông báo về việc phát động phong trào thi đua đợt 1, năm học 2017-2018 9/13/2017 9:16:00 AM
  Kế hoạch học các lớp không chính quy năm học 2017 - 2018 9/8/2017 3:16:00 PM
  Lịch học tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên mới nhập học, năm học 2017-2018 8/24/2017 9:31:00 AM
  Danh sách trao bằng tốt nghiệp hệ chính quy, không chính quy ngày 05/08/2017 8/3/2017 8:09:00 AM
  Kế hoạch thi học kỳ hè các lớp không chính quy năm học 2016 - 2017 7/27/2017 10:28:00 AM
  Kế hoạch giảng dạy các lớp hệ chính quy năm học 2017 - 2018 7/26/2017 4:17:00 PM
  Kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy, năm học 2016-2017 7/19/2017 10:03:00 AM
  Danh sách dự kiến đề nghị nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016 - 2017 7/6/2017 8:51:00 AM
  Danh sách dự kiến đề nghị nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối năm học 2016 - 2017 7/5/2017 10:31:00 AM
  Thông báo thay đổi giảng viên dạy chuyên đề "Kỹ năng tìm kiếm việc làm" 6/6/2017 4:51:00 PM
  Kế hoạch học các lớp không chính quy bắt đầu từ tháng 06 đến tháng 08 năm 2017 6/6/2017 4:33:00 PM
  Thông báo về việc nhắc nhở việc thực hiện trang phục khi đến trường trong thời gian đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát chính thức 5/15/2017 10:35:00 AM
  Thông báo về thời gian xác nhận sổ ngoại trú học kỳ II, năm học 2016-2017 5/10/2017 3:46:00 PM
  Thông báo về việc phát động phong trào thi đua đợt 3 chào mừng ngày 19/5, năm học 2016-2017 5/10/2017 3:46:00 PM
  Thông báo về việc chiêu sinh lớp tập huấn khởi nghiệp năm 2017 của Trung tâm phát triển Du lịch - Văn hóa Mêkông 5/9/2017 10:25:00 AM
  Thông báo về việc sử dụng hộp thư điện tử tên miền student.dthu.edu.vn cho sinh viên 5/5/2017 2:57:00 PM
  Thông báo về việc khám sức khỏe cho sinh viên các lớp cuối khóa năm học 2016-2017 5/3/2017 8:41:00 AM
  Kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp năm 2017 - Trình độ đào tạo Đại học - Cao đẳng - Hình thức đào tạo chính quy 4/27/2017 2:44:00 PM
  Thông báo thời gian nộp bản chính báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 2013 4/27/2017 10:10:00 AM
  Thông báo về việc nộp hồ sơ xét giải thưởng và học bổng KOVA lần thứ XV năm 2017 4/25/2017 9:47:00 AM
  Danh sách phân công đánh giá báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 2013 (hệ chính quy) 4/18/2017 11:05:00 AM
  Lịch thi các lớp không chính quy ngày 13,14/05/2017 4/17/2017 9:21:00 AM
123456789

TIN VỪA CẬP NHẬT