Người đăng: nttung - Ngày: 7/23/2013 10:38:00 AM
Công trình nghiên cứu của sinh viên

diflucan

diflucan meganvaughan.co.uk
  • Khảo sát nhu cầu học kỹ năng mềm của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp.

  • Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ của trung tâm quản lý ký túc xá - Trường Đại học Đồng Tháp.

  • Phân tích các nhân tố chính ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp.

  • Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc học Tiếng Anh của sinh viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Đồng Tháp.

  • Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ATM của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp.

XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT