Người đăng: tthoanh - Ngày: 7/23/2013 10:16:00 AM
Cơ cấu tổ chức Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

prednisolon

prednisolon tabletta blogs1.welch.jhmi.edu

Lãnh đạo Khoa:

1. Trưởng khoa: TS. Nguyễn Giác Trí

 

Văn phòng Khoa:

1. Trương Thị Hoàng Oanh - Quản lý học tập

2. Lê Thị Tuyết VânQuản lý sinh viên

 

Liên chi đoàn Khoa:

1. Bí thư Liên chi Đoàn: ThS. Nguyễn Thanh Tùng

2. Phó Bí thư Liên chi Đoàn: SV. Đỗ Minh Đông

3. Phó Bí thư Liên chi Đoàn: SV. Nguyễn Thị Anh Đào

 

Tổ Công đoàn Khoa KT&QTKD:

1. Tổ Trưởng: ThS. Nguyễn Ngọc Trân

2. Thư ký: Lê Thị Tuyết Vân