Người đăng: nttung - Ngày: 7/23/2013 10:16:00 AM
Cơ cấu tổ chức Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Lãnh đạo Khoa:

1. Trưởng khoa: TS. Nguyễn Giác Trí

2. Phó Trưởng khoa: ThS. Phạm Xuân Viễn


Văn phòng Khoa:

1. Trương Thị Hoàng Oanh - Quản lý học tập

2. Lê Thị Tuyết VânQuản lý sinh viên


Liên chi đoàn Khoa:

1. Bí thư Liên chi Đoàn: ThS. Nguyễn Anh Tú

2. Phó Bí thư Liên chi Đoàn: SV. Lê Hữu Nhật Huy


Tổ Công đoàn Khoa KT&QTKD:

1. Tổ Trưởng: ThS. Hoàng Thị Doan

2. Thư ký: Lê Thị Tuyết Vân