Người đăng: tthoanh - Ngày: 8/22/2013 9:36:00 AM
Thời khóa biểu chính qui áp dụng từ 26/08/2013 đến 31/08/2013

Ghi chú:
     - Sinh viên chính quy các khóa 2010, 2011, 2012 trước khi đăng ký môn học ở học kỳ I năm học 2013 -2014, vui lòng liên hệ trực tiếp với cố vấn học tập để hướng dẫn đăng ký đúng theo quy định của khoa.
     - Sinh viên không được tự ý đăng ký môn học khi chưa có cố vấn học tập ký xác nhận vào sổ đăng ký khối lượng học tập.Tải file đính kèm

XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT