Người đăng: nttung - Ngày: 7/23/2013 10:44:00 AM
Chuẩn đầu ra về Ngoại Ngữ và Giáo dục thể chất

A. VỀ TRÌNH  ĐỘ NGOẠI NGỮ

Sinh viên thuộc đối tượng nào phải đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định của Trường Đại học Đồng Tháp?

Trả lời: Tất cả sinh viên hệ cao đẳng, đại học chính quy phải đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định của trường.

Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên hệ cao đẳng, đại học chính quy cụ thể như thế nào?

Trả lời:

Sinh viên cao đẳng, đại học chính quy chuyên ngành Tiếng Anh và Sư phạm Tiếng Anh phải có Chứng chỉ quốc gia ngoại ngữ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp cấp, cụ thể:

 •   Chứng chỉ quốc gia trình độ A (CCQG A) đối với sinh viên cao đẳng.
 •   Chứng chỉ quốc gia trình độ B (CCQG B) đối với sinh viên đại học.

(Áp dụng theo Khoản 2 Điều 2 của Quy định 488)

Sinh viên không chuyên ngành Tiếng Anh hệ cao đẳng, đại học chính quy phải đạt chuẩn TOEIC đầu ra là:

 • TOEIC Bậc 3 đối với sinh viên cao đẳng.
 • TOEIC Bậc 4 đối với sinh viên đại học.
(Áp dụng theo Mục c, Khoản 3, Điều 2 của Quy định 86)


Điều kiện để tham gia học các lớp ngoại ngữ được quy định như thế nào?

Trả lời:

Sinh viên cao đẳng, đại học chính quy chuyên ngành Tiếng Anh và Sư phạm Tiếng Anh đăng ký học CCQG A, B Tiếng Pháp hoặc Tiếng Trung tại Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học của trường.

 • Nếu sinh viên cao đẳng đã có CCQG A Tiếng Pháp hoặc Tiếng Trung thì có thể tự học. Sau đó phải dự thi để có CCQG A mới do trường cấp để làm điều kiện xét tốt nghiệp ra trường.
 • Nếu sinh viên đại học đã có CCQG B Tiếng Pháp hoặc Tiếng Trung thì có thể tự học. Sau đó phải dự thi để có CCQG B mới do trường cấp để làm điều kiện xét tốt nghiệp ra trường.

Sinh viên không chuyên ngành Tiếng Anh hệ cao đẳng, đại học chính quy phải dự kỳ thi Kiểm tra trình độ đầu vào Tiếng Anh chuẩn TOEIC vào đầu khoá học để làm cơ sở xếp lớp phù hợp với trình độ của bản thân. Căn cứ kết quả kiểm tra, sinh viên đăng ký vào lớp TOEIC ở trình độ tương ứng.

 • Nếu sinh viên cao đẳng đạt chuẩn đầu vào tương đương Bậc 3, sinh viên đại học đạt chuẩn đầu vào tương đương Bậc 4, thì sinh viên đăng ký học qua cổng thông tin điện tử của trường như các môn học khác trong học chế tín chỉ từ ngày 20 đến ngày 25 hàng tháng theo quy định của Phòng Quản lý Đào tạo.
 • Nếu sinh viên cao đẳng đạt chuẩn đầu vào dưới Bậc 3, thì sinh trực tiếp ghi danh học lớp Bậc1, 2 tại Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học.
 • Nếu sinh viên đại học đạt chuẩn đầu vào dưới Bậc 4, thì sinh trực tiếp ghi danh học lớp Bậc1, 2, 3 tại Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học.
Lưu ý:

 • Những sinh viên không dự kiểm tra trình độ đầu khóa học, phải bắt đầu từ Bậc 1 ( TOEIC 1).
 • Sinh viên thuộc khối ngành sư phạm được miễn học phí lớp Bậc 3 đối với cao đẳng, Bậc 4 đối với đại học. Chế độ này được áp dụng 01 lần cho lần đăng ký lớp học đầu tiên. Nếu sinh viên đăng ký học lần đầu nhưng không học hoặc có học nhưng không đạt điểm thì không được miễn học phí cho lần đăng ký học tiếp theo.
 • Sinh viên các ngành khác không thuộc diện miễn học phí. Sau khi đăng ký qua cổng thông tin điện tử của Nhà trường, sinh viên đến Phòng Tài chính – Kế toán để nộp học phí.

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có phải dự kiểm tra không?

Trả lời:

Đối với sinh viên các lớp CCQG A, B: Sau khi hoàn tất chương trình A, B sinh viên đăng ký dự thi CCQG trình độ A, B. Nếu sinh viên muốn thi CCQG B, phải có CCQG A làm điều kiện dự thi.

Đối với sinh viên các lớp TOEIC: Sau khi kết thúc môn học, sinh viên phải dự kỳ thi kiểm tra trình độ Tiếng Anh chuẩn TOEIC. Căn cứ kết quả thi, sẽ có những trường hợp sau:

 • Nếu sinh viên đạt điểm thấp hơn bậc học hiện tại, sinh viên phải học lại ở bậc tương ứng với kết quả vừa được đánh giá.
 • Nếu sinh viên đạt điểm tương ứng với bậc đang học, sinh viên phải học lại bậc học hiện tại. (sinh viên có quyền chọn cách tự học và đợi đăng ký vào kỳ thi kế tiếp)
 • Nếu sinh viên đạt điểm cao hơn điểm chuẩn đầu ra quy định thì được áp dụng theo Khoản 4 Điều 4 của Quy định 86.

Những sinh viên đạt chuẩn hoặc vượt chuẩn điểm đầu ra TOEIC có được cấp Giấy chững nhận để nộp kèm hồ sơ xin việc làm sau khi ra trường không?

Trả lời: Không. Nếu sinh viên muốn có chứng chỉ để nộp hồ sơ xin việc làm, sinh viên phải đăng ký dự thi Chứng chỉ TOEIC quốc tế do Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức. (Xem Kế hoạch tổ chức các kỳ thi trong năm học của Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học có đăng tải trên Website của trường).


Nếu sinh viên có các chứng chỉ quốc tế có được dùng để quy đổi điểm chuẩn TOEIC đầu ra hay không?

Trả lời: Có. Sinh viên có các chứng chỉ quốc tế TOEFL Paper, TOEFL CBT, TOEFL IBT, IELTS, TOEIC còn trong thời gian sử dụng do các cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép đánh giá, có quyền yêu cầu quy đổi thay thế điểm chuẩn TOEIC đầu ra (Xem Khoản 3 Điều 4 của Quy định 86 để biết thêm chi tiết).

B. VỀ HỌC TÍN CHỈ GDTC

Vì sao sinh viên không chuyên ngành GDTC phải tham gia học tập tại Trung tâm TDTT để thi lấy chứng chỉ GDTC?

Trả lời: Chứng chỉ GDTC là điều kiện bắt buộc để sinh viên tốt nghiệp ra trường.

Những đối tượng nào phải tham gia học tập để lấy chứng chỉ GDTC?

Trả lời: Sinh viên chính quy hệ Đại học, Cao đẳng không chuyên ngành Giáo dục thể chất.

Hình thức, thời gian và địa điểm đăng kí học chứng chỉ GDTC như thế nào?

Trả lời: Khi Trung tâm TDTT có thông báo chiêu sinh học chứng chỉ GDTC, lớp trưởng hoặc từng sinh viên lên Văn phòng Trung tâm TDTT (nằm trong nhà luện tập TDTT) để đăng kí, đóng lệ phí và nhận thời khóa biểu học tập.

Khi hết hạn đăng kí mà sinh viên không đăng kí thì có được học và thi kết thúc học phần không?

Trả lời: Nếu hết hạn đăng kí mà sinh viên không lên đăng kí thì sẽ không được học và dự kiểm tra kết thúc học phần đó và phải đợi khóa sau để đăng kí học và kiểm tra lại.

Khi sinh viên đã đăng kí học nhưng không tham gia học ở khóa học đó thì có được bảo lưu học phí sang khóa học sau không?

Trả lời: Sinh viên đã đăng kí học ở khóa nào thì phải tham gia học ở khóa học đó và nếu không học ở khóa học đó thì sẽ không được bảo lưu học phí sang khóa học sau.

Chương trình GDTC được tổ chức học như thế nào?

Trả lời: Chương trình GDTC gồm 02 học phần: GDTC1 và GDTC2

 • GDTC1:  Chuẩn đầu vào (02 Tín chỉ - Điền kinh)
 • GDTC2: Chuẩn đầu ra (02 Tín chỉ - Học theo hình thức tự chọn CLB)

* Tổ chức học tập GDTC gồm:

1. Kiểm tra chuẩn đầu vào (không bắt buộc):

 • Sinh viên mới vào trường có thể đăng kí được kiểm tra hoặc không (nếu tự đánh giá là không đạt chuẩn đầu vào)
 • Sinh viên đăng kí kiểm tra đầu vào làm thủ tục tại Trung tâm TDTT của Trường.

2. Học tập theo chuẩn đầu vào

 • SV dự kiểm tra và đạt chuẩn đầu vào được quyền đăng kí học môn học GDTC2.
 • SV dự kiểm tra không đạt chuẩn đầu vào và sinh viên không dự kiểm tra sẽ phải tích lũy môn học GDTC1 trước khi học môn học GDTC2.
Môn học GDTC2 được miễn học phí cho lần học đầu tiên với các ngành Sư phạm.

3. Học tập theo chuẩn đầu ra (GDTC2)

Sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra theo chuẩn đầu ra của từng CLB mà mình đã lựa chọn


Sinh viên có thể đăng kí học từng học phần được hay không?

Trả lời: Sinh viên đăng kí từng học phần GDTC và phải đạt được GDTC1 (Chuẩn đầu vào) trước khi đăng kí học tiếp GDTC2 (Chuẩn đầu ra).

Sinh viên học CLB ngoại khóa có thể học song song 2 chương trình cùng một lúc (Chương trình ngoại khóa và chương trình GDTC1)

Mỗi sinh viên phải tham gia học bao nhiêu học phần thì mới được xét cấp chứng chỉ giáo dục thể chất?

Trả lời: Sinh viên hệ Đại học và Cao đẳng chính quy phải tham gia học đầy đủ 02 học phần GDTC1 và GDTC2 (Nếu sinh viên không đăng kí kiểm tra theo chuẩn đầu vào hoặc kiểm tra không đạt)

Sinh viên có thể lựa chọn học CLB ngoại khóa như Võ thuật, Khiêu vũ thể thao và được xét chuẩn đầu ra (GDTC2) dựa vào kết quả rèn luyện ở CLB ngoại khóa (tham gia rèn luyện ít nhất từ 03 khóa trở lên)

Sau khi đã học đủ các học phần theo quy định sinh viên sẽ được xét cấp chứng chỉ GDTC dựa trên kết quả học tập của các học phần đã học. (Mỗi học phần phải đạt từ 5 điểm trở lên ).

Sinh viên tham gia học tập tại các CLB có được Trung tâm TDTT trang bị trang phục, dụng cụ học tập hay không?

Trả lời:
Sinh viên tham gia học tập tại các CLB phải tự trang bị trang phục, dụng cụ học tập theo quy định của từng CLB mà sinh viên đã đăng kí.

Sinh viên khuyết tật, hạn chế vận động, không đủ sức khỏe tham gia học các môn GDTC thì có được miễn học chứng chỉ GDTC không?

Trả lời: Sinh viên khuyết tật, hạn chế vận động, không đủ sức khỏe tham gia học các môn GDTC thì phải đăng kí CLB Cờ vua do Trung tâm TDTT tổ chức.