Người đăng: nttung - Ngày: 7/23/2013 4:21:00 PM
Thời khóa biểu chính qui

Thời khóa biểu chính qui dành cho sinh viên hệ chính qui đang học tại Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Bạn cần phải có tài khoản để có thể xem được (xem tại register.dthu.edu.vn)

Nếu chưa có tài khoản, vui lòng liên hệ với văn phòng Khoa (0673.883369) để được hướng dẫn.
Tải file đính kèm

XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT