Người đăng: nttung - Ngày: 7/26/2013 10:45:00 AM
ThS. Phạm Xuân Viễn

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Họ và tên:
Phạm Xuân Viễn
Chức vụ:
Phó Trưởng khoa
Học vị:
Thạc sĩ
Ngày sinh: 1979
Quê quán:
Quảng Bình
E-mail:

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Quá trình đào tạo

-  Cử nhân kinh tế: chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

-  Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị nhân lực – Trường Đại học Công Đoàn Hà Nội.

2. Các lĩnh vực nghiên cứu giảng dạy


- Quản trị học

- Quản trị nhân sự

- Quản trị chiến lược

- Quản trị bán hàng

- Khởi sự kinh doanh và lập nghiệp

3. Đề tài, chương trình, dự án KH&CN đã thực hiện:

- Nâng cao chất lượng Nguồn nhân lực trường Đại học Đồng Tháp đến năm 2020.

- Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của khoa kinh tế, Trường Đại học Đồng Tháp.  

4. 
Bài báo, báo cáo khoa học đã công bố:

- Hướng nghiệp cho học sinh và vấn đề sử dụng nguồn nhân lực. Tạp chí Giáo dục số đặc biệt 12/2012.


- Lý thuyết trò chơi và phân tích thị trường lao động. Tạp chí khoa học Trường Đại học Đồng Tháp số: 02/2013.


- Thực trạng và giải pháp nợ xấu tại các Doanh nghiệp nhà nước hiện nay. Bản tin tri thức khoa học - công nghệ. (Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp). Số 8/2013.

- Thực trạng và giải pháp giảm nghèo, giảm nghèo bền vững tại TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.


- Biện pháp nâng cao chất lượng NCKH của sinh viên khoa kinh tế & QTKD- ĐHĐT (Hội thảo tại Đại học Hải Phòng, chỉ số ISBN).


- Nâng cao chất lượng NCKH của sinh viên khoa kinh tế & QTKD- ĐHĐT (Hội thảo SV NCKH ĐHĐT).


- Vai trò nguồn nhân lực trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (Bản tin tri thức - công nghệ; Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp).


- Vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn ở nước ta hiện nay.(Bản tin tri thức - công nghệ; Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp).


- Vai trò hoạt động chuyên môn của giảng viên trẻ trong các trường đại học và cao đẳng, (tạp chí Dạy và Học ngày nay,  Tạp chí của TW Hội khuyến học Việt Nam , số tháng 2/2015). chỉ số ISSN.


- Ứng xử văn hóa nơi công sở, đôi điều trăn trở (tập san xuân Ất mùi Trường ĐHĐT 2015).


- Phát triển nhân lực ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp (tạp chí kinh tế & dự báo, Bộ kế hoạch & Đầu tư, số 6 (590) tháng 3/2015. chỉ số ISSN.


XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT