Người đăng: tthoanh - Ngày: 7/26/2013 10:45:00 AM
ThS. Phạm Xuân Viễn

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Họ và tên:
Phạm Xuân Viễn
Chức vụ:
Phó Trưởng khoa
Học vị:
Thạc sĩ
Ngày sinh: 1979
Quê quán:
Quảng Bình
E-mail:

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

1.      QUÁ TRÌNH ĐÀO TÀO

1.1.      Đại học

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Nơi đào tạo: Trường Đại học Công Đoàn

Năm tốt nghiệp:

1.2.      Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị nhân lực

Nơi đào tạo: Trường Đại học Công Đoàn

Năm cấp bằng: 2012

Tên luận văn: Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp.

1.3.      Trình độ ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Trình độ B1

2.      QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

(Từ tháng/năm đến tháng/năm)

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

10/2008 - 08/2009

Tổ kinh tế- Khoa CNTT- Trường ĐHĐT

Giảng viên

09/2009 - 09/2010

Khoa kinh tế - Trường ĐHĐT

Trưởng bộ môn QTKD

09/2010 - 07/2013

Khoa kinh tế &QTKD - Trường ĐHĐT

Phó Trưởng khoa

08/2013 - 06/2014

Khoa kinh tế &QTKD - Trường ĐHĐT

Bí thư Chi bộ;

Phó Trưởng khoa

03/2015 đến nay

Khoa kinh tế &QTKD - Trường ĐHĐT

Phó Bí thư Chi bộ;

Phó Trưởng khoa

3. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

3.1. Đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện

[1]. Phạm Xuân Viễn - Chủ nhiệm đề tài (2011), Nâng cao chất lượng Nguồn nhân lực Trường Đại học Đồng Tháp đến năm 2020., đề tài KH&CN cấp cơ sở của Trường Đại học Đồng Tháp.

[2]. Phạm Xuân Viễn - Thành viên đề tài (2014), Đánh giá sự hài lòng của Sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Khoa kinh tế, Trường Đại học Đồng Tháp , đề tài KH&CN cấp cơ sở của Trường Đại học Đồng Tháp.

3.2. Sách, giáo trình đã xuất bản

3.3. Bài báo khoa học đã công bố

[1]. Phạm Xuân Viễn (2012), Hướng nghiệp cho học sinh và vấn đề sử dụng nguồn nhân lực.,Tạp chí Giáo dục (số đặc biệt 12/2012, tr 5-6,11).

 

[2]. Phạm Xuân Viễn (2011), “Nhân tài trong tổ chức doanh nghiệp, thực trạng và giải pháp”. Thông tin khoa học Trường Đại học Đồng Tháp (số 02/2011, tr 136-137-138-139-140-141).

 

[3]. Phạm Xuân Viễn (2013), Lý thuyết trò chơi và phân tích thị trường lao động., Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số 02, 04/2013, tr 80-86).

 

[4]. Phạm Xuân Viễn (2013) “ Thực trạng và giải pháp tình hình nợ xấu tại các doanh nghiệp nhà nước hiện nay” Thông tin khoa học công nghệ; Sở khoa học công nghệ tỉnh Đồng Tháp (số 08, 2013, tr 9-10-11-12).

 

[5]. Phạm Xuân Viễn (2015), “Vai trò hoạt động chuyên môn của giảng viên trẻ trong các trường đại học và cao đẳngTạp chí Dạy và Học ngày nay (số 02/2015, tr 17-19,29).

 

[6]. Phạm Xuân Viễn (2015), “Phát triển nhân lực ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Kinh tế & Dự báo, Bộ kế hoạch & Đầu tư (số 590, 03/2015, tr 60-61).

 

[7]. Phạm Xuân Viễn (2015), “Nâng cao kỹ năng mềm cho SV Trường ĐHĐT đáp ững nhu cầu việc làm. Tạp chí Dạy và Học ngày nay (Số 10/2015, tr 56-57).

 

[8]. Phạm Xuân Viễn, Lê Thị Loan, Nguyễn Hoàng Trung (2015)Mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại Khoa KT&QTKD,Trường ĐHĐT. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số 13, 6/2015, tr 58-62).

 

[9]. Phạm Xuân Viễn, (2015) “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp” Thông tin khoa học công nghệ; Sở khoa học công nghệ tỉnh Đồng Tháp (số 17/2015, tr 13-14-15,18).

 

[10]. Phạm Xuân Viễn (2016) “Vai trò của đội ngũ Doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. Tạp chí tài chính, Bộ Tài chính (số 627, kỳ 2, 2/2016, tr 27-28).

 

[11]. Phạm Xuân Viễn, Nguyễn Thị Ánh Xuân (2016) “Giải pháp quản lý ngân sách nhà nước tại TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí tài chính, Bộ Tài chính (số 637; 07/2016, tr 56-57).

 

[12]. Phạm Xuân Viễn, Phạm Ánh Tuyết (2016) “Nâng cao nhận thức học nhóm của SV khoa KT&QTKD, Trường Đại học Đồng Tháp. Tạp chí Giáo dục và Xã hội (số đặc biệt 2/2016, tr 143-147).

 

[13].  Phạm Xuân Viễn, Nguyễn Trần Minh Nguyệt (2016) “Đổi mới giáo dục đào tạo đại học Việt Nam nhìn từ góc độ người dạy. Tạp chí Giáo dục và Xã hội (số 65 (126) 8/2016, tr 24-25-26-27).

 

[14].  Phạm Xuân Viễn, Nguyễn Hải Hà (2016) “Phát triển năng lực chuyên môn cho giảng viên trẻ tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay. Tạp chí Dạy và Học ngày nay (Số 12/2016, tr 67-68-69-70).

 

[15].  Phạm Xuân Viễn, (ICVS 2016)Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đại học trong xu thế hội nhập. Hội thảo quốc tế Việt nam Học (ngày 15-16, tháng12/2016, tr 117).

 

[16].  Phạm Xuân Viễn (2017) “Chiến lược định vị phát triển thương hiệu Xoài Cao lãnh. Thông tin khoa học công nghệ; Sở khoa học công nghệ tỉnh Đồng Tháp. (số 01/2017, tr 15-16-17-18-19).

 

[17].  Phạm Xuân Viễn (2017) “Bàn về tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam. Tạp chí tài chính, Bộ Tài chính (số 653; 03/2017,tr 20-21-22).

 

[18].  Phạm Xuân Viễn, Trần Ngọc Gái (2017) “Phát triển thương hiệu Trường Đại học Đồng Tháp Tạp chí Giáo dục và Xã hội (số Số đặc biệt 4/2017, tr 224-225-226-227-228).

 

[19].  Phạm Hoàng Tú Linh, Phạm Xuân Viễn, (2017) Lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Tạp chí tài chính, Bộ Tài chính (số 665 kỳ 2 tháng 9/2017 tr 12-13).

4. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

4.1. Chuyên ngành nghiên cứu

-  Quản trị kinh doanh; Quản trị nhân lực.

4.2. Môn học giảng dạy

- Quản trị học;

- Quản trị hành chính văn phòng;
- Quản trị nhân sự;
- Quản trị chiến lược;
- Quản trị bán hàng;
- Khởi sự KD và lập nghiệp;

- Lịch sử các học thuyết kinh tế;

- Marketing trong Quản lý giáo dục.

- Bồi dưỡng các chuyên đề ngắn hạn: kỹ năng đàm phán; kỹ năng quản lý nhân sự; kỹ năng quản lý xung đột; kỹ năng tạo động lực.