Người đăng: tthoanh - Ngày: 8/1/2013 11:00:00 AM
ThS. Trần Thị Bích Liên

prilosec

prilosec ttvmerwestad.nl
TRƯỞNG BỘ MÔN
Họ và tên:
Trần Thị Bích Liên
Chức vụ:
giảng viên
Học vị:
Thạc sĩ
Ngày sinh: 1966
Quê quán:
Bến Tre
E-mail:
tran.tb.lien@gmail.com; ttblien@dthu.edu.vn

LÝ LỊCH KHOA HỌC
 

1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TÀO

1.1. Đại học

Ngành học: Kế toán

Nơi đào tạo: Trường Đại học Tài chính-Kế toán  TP Hồ Chí Minh

Năm tốt nghiệp:   1989

 

 

1.2. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành:  Kinh tế

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP HCM

Năm cấp bằng:   2004

Tên luận văn: “Quản trị rủi ro trong lĩnh vực cho vay tại Ngân hàng công thương Tỉnh Đồng Tháp”

1.3. Trình độ ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Trình độ Cao Đẳng

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1989-1994

Công ty XNK tỉnh Đồng Tháp

 Kế toán

1994-2005

Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Đồng Tháp

Phụ trách kế toán

2005

Công Ty XNK y tế Đồng Tháp

Kế toán chứng khoán

2006-2007

Công ty TNHH Minh Sang

Kế toán trưởng

2008-2017

Trường Đại học Đồng Tháp

Giảng viên


3. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Click xem công trình nghiên cứu tại đây

 

4. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

4.1. Chuyên ngành nghiên cứu

- Tài chính doanh nghiệp

-  Kế toán Doanh nghiệp

-  Kế toán Đơn vị Hành chính sự nghiệp

4.2. Môn học giảng dạy

- Kế toán tài chính 1

- Kế toán tài chính 2

- Kế toán hành chính sự nghiệp


XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT