Người đăng: tthoanh - Ngày: 8/1/2013 11:11:00 AM
ThS. Nguyễn Hoàng Trung

amlodipin krka

amlodipin bivirkninger charamin.com
TRƯỞNG BỘ MÔN

Họ và tên:
Nguyễn Hoàng Trung
Chức vụ:
P.Trưởng Bộ môn KTH&QTKD ( Phụ trách bộ môn)
Học vị:
Thạc sĩ - Giảng viên
Ngày sinh: 1984
Quê quán:
Nghệ An
E-mail:

 

   LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TÀO

1.1. Đại học

Ngành học: Kế toán doanh nghiệp

Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế Thái Nguyên

Năm tốt nghiệp: 2006

1.2. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp

Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ

Năm cấp bằng: 2011

Tên luận văn: Phân tích hiệu quả sản xuất lúa của nông hộ huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp

1.3. Trình độ ngoại ngữ

Tiếng Anh

Trình độ B1

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

(Từ tháng/năm đến tháng/năm)

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2006-2008

Trường ĐH Đồng Tháp

Kế toán viên

2009 đến nay

Trường ĐH Đồng Tháp

Giảng viên

3. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

3.1. Đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện

[1]. Nguyễn Hoàng Trung - Chủ nhiệm đề tài (2011), Phân tích hiệu quả kinh tế của nông hộ sản xuất lúa ở huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp., đề tài KH&CN cấp Cơ sở của Trường Đại học Đồng Tháp.

 

[2]. Nguyễn Hoàng Trung - Thành viên đề tài (2014), Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Khoa Kinh tế, Trường Đại học Đồng Tháp., đề tài KH&CN cấp Cơ sở của Trường Đại học Đồng Tháp.

 

3.3. Bài báo khoa học đã công bố

[1]. Nguyễn Hoàng Trung (2012), Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới sản lượng lúa của các nông hộ huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp, Tạp chí Thương Mại (số 31, 2012, tr.44-45).

 

[2]. Nguyễn Hoàng Trung (2012), Thực trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế ở tỉnh Đồng Tháp, Tạp chí Giáo dục (số đặc biệt, 12/2012, tr.01-02).

 

[3]. Nguyễn Hoàng Trung (2014), Lao động nông thôn tỉnh Đồng Tháp – Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số11, 12/2014, tr.63-68).

 

[4]. Nguyễn Hoàng Trung (2015), Mức độ hài lòng của SV về chất lượng dịch vụ đào tạo tại Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Đồng Tháp, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số 13, 6/2015, tr.58-62).

 

[5]. Nguyễn Hoàng Trung (2015), Thực trạng về hoạt động tự học của sinh viên khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đồng Tháp, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (số 14, 8/2015, tr.12-16).

 

[6]. Nguyễn Hoàng Trung (2015), Lao động và việc làm nông thôn tỉnh ĐT thực trạng và giải pháp, Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (số 273, 2015, tr.10-15).

 

[7]. Nguyễn Hoàng Trung (2015), Thực trạng lao động nông thôn vùng ĐBSCL, Tạp chí Thiết bị Giáo dục (số 128, 4/2016, tr. 158-160).

 

[8]. Nguyễn Hoàng Trung (2016), Mối quan hệ giữa dân số và phát triển kinh tế tỉnh Đồng Tháp, Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương (số 479, 10/2016, tr.47-49).

4. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

4.1. Chuyên ngành nghiên cứu

- Kinh tế học, Thống kê và  Kinh tế lượng

4.2. Môn học giảng dạy

- Kinh tế vi mô, vĩ mô

- Nguyên lý thống kê kinh tế

- Kinh tế lượng


XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT