Người đăng: nttung - Ngày: 8/1/2013 11:38:00 AM
ThS. Hồ Thị Khánh Linh

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

Họ và tên:
Hồ Thị Khánh Linh
Chức vụ:
Phó Trưởng Bộ môn TC-KT
Học vị:
Thạc sĩ - Giảng viên
Ngày sinh: 1981
Quê quán:
Đồng Tháp
E-mail:

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Quá trình đào tạo

- Từ 1997 - 1999: học tại Trường THPT Thị xã Cao Lãnh.


- Từ 1999 - 2003: Sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Tài Chính - Tiền Tệ - Tín Dụng.


- Năm 2010: được Trường Đại Học Vinh đào tạo Nghiệp vụ sư phạm bậc đại học


Từ 2009 - 2011: Học viên Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, chuyên ngành Kinh Tế Tài Chính Ngân Hàng


2. Các lĩnh vực nghiên cứu giảng dạy


- Các môn học thuộc chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.


3. Đề tài, chương trình, dự án KH&CN đã thực hiện:
XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT