Người đăng: nttung - Ngày: 8/1/2013 11:50:00 AM
ThS. Lê Thị Loan

GIẢNG VIÊN

Họ và tên:
Lê Thị Loan
Chức vụ:
Giảng viên
Học vị:
Thạc sĩ
Ngày sinh: 1982
Quê quán:
Thanh Hóa
E-mail:

   
LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Quá trình đào tạo

- Từ 1997 - 2000: Học tại Trường THPTCB Đào Duy Từ, Thanh Hóa.


- Từ 2002 - 2006: Học  tại  Khoa Toán, Trường ĐH Khoa Học, Đại Học Huế.


- Từ tháng 11/2008 - 09/2009 : công tác tại Khoa CNTT, Trường Đại Học Đồng Tháp.


- Từ 9/2009: Công tác tại Khoa Kinh tế &QTKD, Trường ĐHĐT.


2. Các lĩnh vực nghiên cứu giảng dạy


- Kinh tế lượng


- Toán kinh tế


- Thống kê Kinh tế


3. Đề tài, chương trình, dự án KH&CN đã thực hiện:


- Đề tài cấp cơ sở năm 2010 – 2011 : “Đánh giá chất lượng cuộc sống của hộ gia đình có người di cư”.