Người đăng: nttung - Ngày: 8/1/2013 12:07:00 PM
ThS. Nguyễn Thanh Tùng

GIẢNG VIÊN

Họ và tên:
Nguyễn Thanh Tùng
Chức vụ:
Giảng viên
Học vị:
Thạc sĩ
Ngày sinh: 1986
Quê quán:
Đồng Tháp
E-mail:

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Quá trình đào tạo

-  Cử nhân kinh tế: chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

-  Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

2. Các lĩnh vực nghiên cứu giảng dạy


- Kinh tế học

- Quản trị chất lượng

- Quản trị chiến lược

3. Đề tài, chương trình, dự án KH&CN đã thực hiện:

- Vai trò của việc làm thêm đối với sinh viên khoa Kinh tế & QTKD, trường Đại học Đồng Tháp.

4.  Bài báo, báo cáo khoa học đã công bố:

1. Hoàng Thị Doan, Nguyễn Thanh Tùng, Phan Thanh Duy (2017), “Giải pháp nâng cao văn hóa đọc sách cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp”, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, (Số 142, Kỳ 1 - Tháng 4/2017), ISSN 1859 - 0810.

 

2. Nguyễn Thanh Tùng, Hoàng Thị Doan (2017), “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tỉnh Đồng Tháp”, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, (Số cuối tháng 5/2017), ISSN 0868 - 3808.


XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT