Người đăng: nttung - Ngày: 8/1/2013 12:08:00 PM
Thi Bích Châu

GIẢNG VIÊN

Họ và tên:
Thi Bích Châu
Chức vụ:
Giảng viên
Học vị:
Cử nhân
Ngày sinh: 1987
Quê quán:
An Giang
E-mail:

LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Cập nhật 6/2015)

1. Quá trình đào tạo:


- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, hệ chính quy do trường Đại học An Giang cấp bằng năm 2009.

  

2. Các lĩnh vực nghiên cứu giảng dạy:


- Thanh toán quốc tế


- Nghiệp vụ ngoại thương


- Quản trị kinh doanh quốc tế


- Ngoại ngữ chuyên ngành kinh tế


3. Các công trình khoa học:


3.1. Đề tài, chương trình, dự án KH&CN đang thực hiện: 


“Giải pháp rèn luyện kỹ năng đọc tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên khoa Kinh Tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại Học Đồng Tháp” .