Người đăng: nttung - Ngày: 8/1/2013 12:10:00 PM
ThS. Tôn Sơn

QUẢN LÝ SINH VIÊN

Họ và tên:
Tôn Sơn
Chức vụ:
Quản lý sinh viên
Học vị:
Thạc sĩ
Ngày sinh: 1985
Quê quán:
Đồng Tháp
E-mail:
   
LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Quá trình đào tạo

- Từ 2003 – 2006: Học CĐSP Địa – Sử tại Trường ĐH Đồng Tháp.


- Từ 2006 – 2008: Học ĐHSP Địa lí tại Trường ĐH Đồng Tháp.


- Từ 2009 – 2011: Học Thạc sĩ tại Trường ĐHSP Hà Nội 1.


2. Các lĩnh vực nghiên cứu giảng dạy


Địa lí tự nhiên đại cương; Địa lí tự nhiên Việt Nam.


- Khí hậu học; Khí tượng thủy văn.


- Khoa học Trái đất; Môi trường – con người và quản lý tài nguyên thiên nhiên.


3. Đề tài, chương trình, dự án KH&CN đã thực hiện:


Đề tài luận văn Thạc sĩ “Đặc điểm khí hậu Nam Bộ”, hoàn thành vào năm 2011 tại Trường ĐHSP Hà Nội 1.


- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long” hoàn thành năm 2011.


- Bài báo “Phân vùng khí hậu Nam Bộ”, số 3/1012 VN, Tạp chí khoa học của Trường ĐHSP Hà Nội 1.


XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT