Quyết định về việc trao học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt năm học 2023 - 2024 11/9/2023 2:46:00 PM
  Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng sinh viên tài năng - The sponsorship program for talented students - Never Give Up, năm học 2023 - 2024 11/2/2023 9:27:00 AM
  Quyết định về việc trao học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt nhân dịp Lễ Khai giảng năm học 2023 - 2024 10/20/2023 10:50:00 AM
  Thông báo về việc xét chế độ hưởng trợ cấp xã hội đợt 2, năm 2023 10/20/2023 10:07:00 AM
  Thông báo về việc xét chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy, năm học 2023 - 2024 10/20/2023 9:54:00 AM
  Thông báo số 4666/TB-ĐHĐT về việc học cùng lúc hai chương trình đào tạo năm học 2023-2024 10/5/2023 9:03:00 AM
  Kế hoạch về việc tổ chức Chương trình Gala Chào Tân sinh viên 2023, Chủ đề “Vững bước tương lai” 9/27/2023 3:28:00 PM
  Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng Nguyễn Sinh Sắc, năm học 2023-2024 9/27/2023 3:27:00 PM
  Quyết định về việc công nhận sinh viên đạt chuẩn tham gia công tác xã hội đợt 1, năm học 2023 - 2024 9/20/2023 4:46:00 PM
  Thông báo về việc cung cấp thông tin Bảo hiểm y tế đối với sinh viên năm 1 9/14/2023 10:44:00 AM
  Quyết định về việc trao học bổng của Tổ chức Women’s Empowerment & Voice, Hoa Kỳ cho nữ sinh viên, năm học 2023 -2024 9/14/2023 9:34:00 AM
  Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển sinh đợt bổ sung các ngành trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2023 đợt 3 9/7/2023 2:34:00 PM
  Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên khóa tuyển sinh 2023 tạo đơn trực tuyến xin cấp mật khẩu email 9/7/2023 2:18:00 PM
  Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối, năm học 2022-2023 cho sinh viên Khoa Kinh tế 6/21/2023 10:46:00 AM
  Kế hoạch về việc khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2, năm học 2022 - 2023 6/14/2023 10:33:00 AM
  Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên Khoa Kinh tế 6/14/2023 10:31:00 AM
  Thông báo về việc giảm học phí năm học 2022-2023. 6/9/2023 10:50:00 AM
  Quyết định về việc công nhận sinh viên đạt chuẩn tham gia công tác xã hội đợt 6, năm học 2022 - 2023 5/26/2023 3:02:00 PM
  Thông báo số 1171/TB-ĐHĐT về việc khám sức khỏe cho sinh viên các lớp năm cuối, năm học 2022-2023 3/28/2023 4:51:00 PM
  Quyết định số 918/QĐ-ĐHĐT Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2022 - 2023 3/13/2023 4:03:00 PM
  Quyết định số 800/QĐ-ĐHĐT về việc công nhận sinh viên đạt chuẩn tham gia công tác xã hội đợt 3 năm học 2022 - 2023 3/7/2023 3:16:00 PM
  Quyết định 3249/QĐ-ĐHĐT về việc công nhận sinh viên đạt chuẩn tham gia công tác xã hội đợt 2 năm học 2022 - 2023 12/30/2022 4:32:00 PM
  Thông báo số 2008/TB-ĐHĐT về việc cập nhật thông tin nơi ở đối với sinh viên hệ chính quy đang học tập tại Trường Đại học Đồng Tháp 11/24/2022 10:20:00 AM
  Thông báo số 1972/TB-ĐHĐT Về việc triển khai Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên năm học 2022 - 2023 11/21/2022 3:49:00 PM
  Quyết định số 2935/QĐ-ĐHĐT về việc Ban hành Nội quy Ký túc xá và Khung xử lý sinh viên vi phạm 11/21/2022 3:47:00 PM
  Quyết định số 2951/QĐ-ĐHĐT về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên, năm học 2022 - 2023 11/21/2022 3:42:00 PM
  Quyết định số 2952/QĐ-ĐHĐT về việc thực hiện trợ cấp xã hội cho sinh viên đợt 2, năm 2022 11/21/2022 3:41:00 PM
  Thông báo số 1972/TB-ĐHĐT Về việc triển khai Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên năm học 2022 - 2023 11/18/2022 9:51:00 AM
  Quyết định về việc khen thưởng toàn diện cho sinh viên năm học 2021 - 2022 11/18/2022 9:49:00 AM
  Quyết định số 2610/QĐ-ĐHĐT về việc Về việc công nhận sinh viên đạt chuẩn tham gia công tác xã hội đợt 1, năm học 2022 - 2023 10/12/2022 9:44:00 AM
12345678910...

TIN VỪA CẬP NHẬT