Quyết định về việc công nhận sinh viên đạt chuẩn tham gia công tác xã hội đợt 6, năm học 2022 - 2023 5/26/2023 3:02:00 PM
  Thông báo số 1171/TB-ĐHĐT về việc khám sức khỏe cho sinh viên các lớp năm cuối, năm học 2022-2023 3/28/2023 4:51:00 PM
  Quyết định số 918/QĐ-ĐHĐT Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2022 - 2023 3/13/2023 4:03:00 PM
  Quyết định số 800/QĐ-ĐHĐT về việc công nhận sinh viên đạt chuẩn tham gia công tác xã hội đợt 3 năm học 2022 - 2023 3/7/2023 3:16:00 PM
  Quyết định 3249/QĐ-ĐHĐT về việc công nhận sinh viên đạt chuẩn tham gia công tác xã hội đợt 2 năm học 2022 - 2023 12/30/2022 4:32:00 PM
  Thông báo số 2008/TB-ĐHĐT về việc cập nhật thông tin nơi ở đối với sinh viên hệ chính quy đang học tập tại Trường Đại học Đồng Tháp 11/24/2022 10:20:00 AM
  Thông báo số 1972/TB-ĐHĐT Về việc triển khai Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên năm học 2022 - 2023 11/21/2022 3:49:00 PM
  Quyết định số 2935/QĐ-ĐHĐT về việc Ban hành Nội quy Ký túc xá và Khung xử lý sinh viên vi phạm 11/21/2022 3:47:00 PM
  Quyết định số 2951/QĐ-ĐHĐT về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên, năm học 2022 - 2023 11/21/2022 3:42:00 PM
  Quyết định số 2952/QĐ-ĐHĐT về việc thực hiện trợ cấp xã hội cho sinh viên đợt 2, năm 2022 11/21/2022 3:41:00 PM
  Thông báo số 1972/TB-ĐHĐT Về việc triển khai Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên năm học 2022 - 2023 11/18/2022 9:51:00 AM
  Quyết định về việc khen thưởng toàn diện cho sinh viên năm học 2021 - 2022 11/18/2022 9:49:00 AM
  Quyết định số 2610/QĐ-ĐHĐT về việc Về việc công nhận sinh viên đạt chuẩn tham gia công tác xã hội đợt 1, năm học 2022 - 2023 10/12/2022 9:44:00 AM
  Thông báo số 1710/TB-ĐHĐT về việc xét chế độ hưởng trợ cấp xã hội đợt 2, năm 2022 10/12/2022 9:41:00 AM
  Thông báo số 1711/TB-ĐHĐT về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ II, năm học 2021-2022 10/12/2022 9:38:00 AM
  Thông báo số 1709/TB-ĐHĐT Về việc xét chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy, năm học 2022 - 2023 10/12/2022 9:37:00 AM
  Thông báo số 1631/TB-ĐHĐT về việc áp dụng thời gian biểu từ ngày 03/10/2022 đối với hình thức đào tạo chính quy tại Trường Đại học Đồng Tháp 9/27/2022 4:18:00 PM
  Quyết định số 2487/QĐ-ĐHĐT về việc trao học bổng của Tổ chức Women’s Empowerment & Voice, Hoa Kỳ cho nữ sinh viên, năm học 2022 -2023 9/27/2022 4:17:00 PM
  Quyết định 2298/QĐ-ĐHĐT về việc bổ nhiệm cố vấn học tập các lớp sinh viên năm II, III, IV, năm học 2022 - 2023 9/8/2022 10:45:00 AM
  Quyết định về việc công nhận sinh viên đạt chuẩn tham gia công tác xã hội đợt 7 năm học 2021-2022 7/18/2022 8:22:00 AM
  Quyết định số 1495/QĐ-ĐHĐT về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2021 - 2022 cho sinh viên khoa Kinh tế 7/12/2022 3:19:00 PM
  Thông báo số 101/TB-PĐT về việc đăng ký xét tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy, tháng 7/2022 6/20/2022 10:00:00 AM
  Thông báo về việc khám sức khoẻ cho sinh viên các lớp năm cuối, năm học 2021-2022 6/9/2022 5:00:00 PM
  Thông báo thu học phí học kỳ Hè và thu học phí nợ năm học 2021-2022 6/9/2022 9:29:00 AM
  Kế hoạch số 721/KH-ĐHĐT xét và công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6/2022, Trình độ: đại học, cao đẳng; Hình thức đào tạo: chính quy 5/12/2022 8:05:00 AM
  Quyết định 768/QĐ-ĐHĐT về việc công nhận sinh viên đạt chuẩn tham gia công tác xã hội đợt 3 năm học 2021-2022 5/12/2022 7:58:00 AM
  Kế hoạch: 635/KH-ĐHĐT về tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên các lớp đào tạo hình thức chính quy 4/28/2022 8:00:00 AM
  Thông báo 653/TB-ĐHĐT về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ I, năm học 2021-2022 4/28/2022 7:56:00 AM
  Thông báo 244/TB-ĐHĐT về việc xét danh hiệu thi đua toàn diện đối với tập thể, cá nhân trong năm học 2020-2021 2/24/2022 7:54:00 AM
  Thông báo 148/TB-ĐHĐT về việc xét chế độ hưởng trợ cấp xã hội đợt 1, năm 2022 2/11/2022 10:59:00 AM
12345678910...

TIN VỪA CẬP NHẬT