Thời khóa biểu môn Quản trị rủi ro tài chính lớp ĐHTCNH13 áp dụng ngày 02,03/04/2016 3/30/2016 3:14:00 PM
  Thời khóa biểu chính quy lớp ĐHKT13AB, ĐHKT11 áp dụng từ ngày 05/05/2015 đến 08/05/2015 4/22/2015 4:15:00 PM
  Thời khóa biểu chính quy lớp ĐHKT13AB, ĐHTCNH 13 áp dụng từ ngày 27/12/2014 đến 28/12/2014 12/23/2014 8:50:00 AM
  Thời khóa biểu chính quy lớp ĐHKT13AB, ĐHKT11, ĐHTCNH 13 áp dụng từ ngày 19/12/2014 đến 21/12/2014 12/17/2014 10:01:00 AM
  Thời khóa biểu chính quy lớp ĐHKT12AB, ĐHKT11, ĐHTCNH 12 áp dụng từ ngày 13/12/2014 đến 19/12/2014 12/9/2014 8:43:00 AM
  Thời khóa biểu chính quy lớp ĐHKT13AB, ĐHTCNH13, ĐHTCNH 12 áp dụng từ ngày 06/11/2014 đến 09/12/2014 12/2/2014 2:55:00 PM
  Thời khóa biểu chính quy lớp ĐHKT12AB, ĐHQTKD 11, ĐHTCNH11AB, ĐHTCNH 12 áp dụng từ ngày 29/11/2014 đến 05/12/2014 11/25/2014 3:35:00 PM
  Thời khóa biểu chính quy lớp ĐHKT12AB áp dụng từ ngày 26/11/2014 11/21/2014 8:57:00 AM
  Thời khóa biểu chính quy lớp ĐHTCNH11AB, ĐHKT12AB, ĐHQTKD11 áp dụng từ ngày 22/11/2014 11/18/2014 10:18:00 AM
  Thời khóa biểu chính qui lớp ĐHTCNH11AB áp dụng từ ngày 15/11/2014 11/13/2014 4:00:00 PM
  Thời khóa biểu chính qui lớp ĐHKT11 áp dụng ngày 01/11/2014 10/28/2014 8:50:00 AM
  Thời khóa biểu chính qui lớp ĐHKT11 áp dụng từ 25/10/2014 đến 26/10/2014 10/21/2014 7:56:00 AM
  Thời khóa biểu chính qui áp dụng từ 18/10/2014 đến 19/10/2014 10/16/2014 10:33:00 AM
  Thời khóa biểu nhập môn nghành giành cho sinh viên chính quy năm nhất (khóa 2014) 9/8/2014 10:04:00 AM
  Thời khóa biểu chính qui áp dụng từ 26/05/2014 đến 30/05/2014 5/22/2014 9:57:00 AM
  Thời khóa biểu chính qui áp dụng từ 24/05/2014 đến 25/05/2014 5/20/2014 9:56:00 AM
  Thời khóa biểu chính qui áp dụng từ 12/05/2014 đến 14/05/2014 5/9/2014 9:19:00 AM
  Thời khóa biểu chính qui áp dụng từ 05/05/2014 đến 11/05/2014 4/28/2014 3:57:00 PM
  Thời khóa biểu chính qui áp dụng từ 03/09/2013 đến 06/09/2013 8/28/2013 10:46:00 AM
  Thời khóa biểu chính qui áp dụng từ 26/08/2013 đến 31/08/2013 8/22/2013 9:36:00 AM
  Thời khóa biểu chính qui áp dụng từ 19/08/2013 đến 25/08/2013 8/22/2013 9:07:00 AM
  Thời khóa biểu chính qui áp dụng từ 12 - 16/08/2013 8/8/2013 11:18:00 AM
  Thời khóa biểu chính qui áp dụng từ 05 - 09/08/2013 8/8/2013 11:16:00 AM
  Thời khóa biểu chính qui 7/23/2013 4:21:00 PM

TIN VỪA CẬP NHẬT