Kế hoạch học kỳ 2 của lớp ĐHKT 18- L2 2/20/2019 10:12:00 AM
  Thời khóa biểu lớp ĐHKT18-L2 áp dụng ngày 8/12/2018 đến 23/12/2018 12/6/2018 4:32:00 PM
  Thời khóa biểu lớp ĐHKT18-L2 áp dụng ngày 1/2/12/2018 11/30/2018 4:13:00 PM
  Thời khóa biểu các lớp không chính quy áp dụng ngày 6,7/5/2017 5/4/2017 3:28:00 PM
  Thời khóa biểu các lớp không chính quy áp dụng ngày 22,23/04/2017 4/20/2017 10:08:00 AM
  Thời khóa biểu các lớp không chính quy áp dụng ngày 15,16/04/2017 4/12/2017 3:44:00 PM
  Thời khóa biểu các lớp không chính quy áp dụng ngày 8,9/04/2017 4/5/2017 3:52:00 PM
  Thời khóa biểu các lớp không chính quy áp dụng ngày 1,2/04/2017 3/30/2017 8:48:00 AM
  Thời khóa biểu các lớp không chính quy áp dụng ngày 25,26/03/2017 3/23/2017 3:01:00 PM
  Thời khóa biểu các lớp không chính quy áp dụng ngày 18,19/03/2017 3/16/2017 2:27:00 PM
  Thời khóa biểu các lớp không chính quy áp dụng ngày 11 và 12/03/2017 3/9/2017 8:25:00 AM
  Thời khóa biểu các lớp không chính quy áp dụng ngày 4,5/3/2017 3/4/2017 8:44:00 AM
  Thời khóa biểu các lớp không chính quy áp dụng ngày 25,26/02/2017 2/23/2017 4:27:00 PM
  Thời khóa biểu các lớp không chính quy áp dụng từ tháng 02 đến tháng 04/2017 1/23/2017 4:14:00 PM
  Thời khóa biểu các lớp không chính quy áp dụng ngày 24,25/12/2016 12/22/2016 8:34:00 AM
  Thời khóa biểu các lớp không chính quy áp dụng ngày 17,18/12/2016 12/15/2016 2:35:00 PM
  Thời khóa biểu các lớp không chính quy áp dụng ngày 10,11/12/2016 12/8/2016 8:56:00 AM
  Thời khóa biểu các lớp không chính quy áp dụng ngày 03,04/12/2016 12/2/2016 2:47:00 PM
  Thời khóa biểu các lớp không chính quy áp dụng ngày 26,27/11/2016 11/24/2016 2:07:00 PM
  Thời khóa biểu các lớp không chính quy áp dụng ngày 19 tháng 11 năm 2016 11/16/2016 9:35:00 AM
  Thời khóa biểu các lớp không chính quy áp dụng ngày 12,13/11/2016 11/11/2016 8:23:00 AM
  Thời khóa biểu các lớp không chính quy áp dụng ngày 05,06/11/2016 11/3/2016 11:08:00 AM
  Thời khóa biểu các lớp không chính quy áp dụng ngày 29, 30/10/2016 10/26/2016 3:25:00 PM
  Thời khóa biểu các lớp không chính quy áp dụng ngày 22,23/10/2016 10/20/2016 10:36:00 AM
  Thời khóa biểu các lớp không chính quy áp dụng ngày 15,16/10/2016 10/13/2016 10:18:00 AM
  Thời khóa biểu các lớp không chính quy áp dụng ngày 08,09/10/2016 10/4/2016 3:02:00 PM
  Thời khóa biểu các lớp không chính quy áp dụng ngày 02/10/2016 9/28/2016 3:26:00 PM
  Thời khóa biểu các lớp không chính quy áp dụng ngày 25/09/2016 9/23/2016 11:15:00 AM
  Thời khóa biểu các lớp không chính quy áp dụng ngày 17,18/09/2016 9/16/2016 9:03:00 AM
  Thời khóa biểu áp dụng ngày 10, 11 tháng 09 năm 2016 9/7/2016 2:29:00 PM
123456

TIN VỪA CẬP NHẬT