Thông báo tuyển sinh đại học chính qui năm 2014
Người đăng: nttung - Ngày: 3/19/2014 12:28:00 PM

Khóa tuyển sinh đại học hệ chính qui năm 2014, Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh được phép tuyển sinh 3 ngành là: Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng và Kế toán.

TIN VỪA CẬP NHẬT