Người đăng: nttung - Ngày: 3/21/2014 11:35:00 AM
Sứ mệnh - Tầm nhìn

1. Sứ mệnh

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, cung cấp các dịch vụ tư vấn và chuyển giao giải pháp kinh tế đáp ứng nhu cầu của các tổ chức ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, hợp tác nghiên cứu trong và ngoài khu vực và triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, góp phần thúc đẩy phát triển và tiến bộ xã hội.

2. Tầm nhìn

Trở thành Khoa đào tạo định hướng nghiên cứu, đa ngành, có uy tín về lĩnh vực kinh tế của Việt Nam.

3. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung

Phát triển đào tạo đa ngành, nghiên cứu khoa học đạt chất lượng về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, phục vụ có hiệu quả nhu cầu phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030

Đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, chuẩn hoá đội ngũ giảng dạy và phục vụ; xây dựng môi trường học tập tích cực, sinh viên thân thiện, tạo ra sự đột phá về chất lượng đào tạo ở một số ngành, chuyên ngành mũi nhọn, đạt tiêu chuẩn khu vực, đảm bảo sự lan toả và làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng toàn diện các hệ đào tạo. 
Mở rộng, phát triển và khẳng định vị thế là một trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn kinh tế, quản trị kinh doanh lớn và có uy tín trong khu vực và Việt Nam.
Phát triển quan hệ hợp tác, liên kết chặt chẽ và nâng cao vai trò đào tạo, nghiên cứu và tư vấn trong mạng lưới các trường đại học có đào tạo về kinh tế và quản trị kinh doanh, trong hệ thống giáo dục đại học,Viện nghiên cứu, các doanh nghiệp; mở rộng quan hệ hợp tác trao đổi có hiệu quả với các trường đại học, Viện nghiên cứu và các Tổ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới. Phấn đấu trở thành Khoa đào tạo với đầy đủ cơ sở vật chất và các trang thiết bị tiên tiến, môi trường phục vụ và nghiên cứu đạt tiêu chuẩn.

4. Hệ giá trị cốt lõi

Năng động – Sáng tạo – Trách nhiệm

 


XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT