Người đăng: nttung - Ngày: 8/19/2016 12:29:00 PM
Giới thiệu chung

zyrtec

zyrtec

Liên chi Đoàn khoa Kinh tế & QTKD trực thuộc Đoàn trường Đại học Đồng Tháp. Hiện tại, Liên chi Đoàn khoa Kinh tế & QTKD có 16 Chi đoàn trực thuộc với tổng số 568 đoàn viên. Tổ chức Hội sinh viên của khoa Kinh tế & QTKD có 16 chi hội và 01 câu lạc bộ trực thuộc, với tổng số 578 hội viên.


Tổ chức Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên khoa Kinh tế & QTKD đặt dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Chi ủy khoa Kinh tế & QTKD và Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Đồng Tháp; BCH Đoàn và Hội sinh viên khoa có nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, sinh viên; tạo môi trường phấn đấu trong học tập và rèn luyện cho đoàn viên, sinh viên thông qua các công tác giáo dục, các hoạt động phong trào và các chương trình hành động.

 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH
LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
NHIỆM KỲ 2017 - 2019
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

 
 

1

Nguyễn Thanh Tùng

 Bí thư LCĐ

K.KT&QTKD

 

2

Đỗ Minh Đông

 PBT LCĐ

ĐHQTKD14

 

3

Nguyễn Thị Anh Đào

 PBT LCĐ

ĐHQTKD15

 

4

Nguyễn Thị Kim Thoa

UVTV

ĐHKT14A

 

5

Phạm Ngọc Cơ

 UVTV

ĐHQTKD15

 

6

Võ Thị Yến Nhi

 UV BCH

ĐHQTKD14

 

7

Nguyễn Thị Nở

 UV BCH

ĐHKT14B

 

8

Nguyễn Thị Huỳnh Như

 UV BCH

ĐHTCNH14

 

9

Huỳnh Thuý Vi

 UV BCH

ĐHTCNH15

 

10

Phạm Anh Thư

 UV BCH

ĐHKT15A

 

11

Huỳnh Thị Cẩm Thuý

 UV BCH

ĐHQTKD15

 

12

Nguyễn Thị Bảo Châu

 UV BCH

ĐHKT15B

 

13

Phạm Xuân Duy

 UV BCH

ĐHQTKD16

 

14

Dương Văn Hào

 UV BCH

ĐHKT16

 

15

Nguyễn Gia Thi

 UV BCH

ĐHQTKD16

 

 


XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT