Người đăng: nttung - Ngày: 1/18/2022 10:18:00 AM
Giới thiệu Bộ môn Tài chính ngân hàng

1. Chức năng

- Đảm nhận chức năng đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng trình độ đại học.

- Thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng.

2. Nhiệm vụ

- Tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình đào tạo và hoạt động ngoại khóa; Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên các lớp hệ chính qui và không chính qui tại Trường và các cơ sở liên kết đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn. Đảm bảo đúng tiến độ và  chất lượng đã công bố trên chuẩn đầu ra.

- Tham gia các hoạt động nghiên cứu KHCN phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên, tổ chức biên soạn bài giảng, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo cho các học phần thuộc chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng theo quy định của Nhà trường và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên thuộc lĩnh vực chuyên môn.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng trong toàn trường để thực hiện các nhiệm vụ của khoa, của trường phân công.

TT Họ và tên Năm sinh Trình
 độ CM
Chức vụ  
 
1 Hồ Thị Khánh Linh  1981 ThS  P.TBM PT  
2 Nguyễn Anh Tú 1987  ThS    
3 Nguyễn Thị Bích Thuận 1985 ThS    
4 Trần Ngọc Mỹ 1986 ThS    
5 Trương Thị Hoàng Oanh 1984 CN Giáo vụ  


XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT