Người đăng: tthoanh - Ngày: 7/23/2013 10:28:00 AM
Giới thiệu Bộ môn Quản trị kinh doanh

bisoprolol

bisoprolol click
Bộ môn Quản trị kinh doanh thuộc khoa Kinh tế được thành lập trên cơ sở tích hợp hai bộ môn Kinh tế học và Quản trị kinh doanh theo Quyết định số 273/QĐ-ĐHĐT ngày 09/05/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về việc cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Đại học Đồng Tháp trong nhiệm kỳ hiệu trưởng 2012 - 2017.
 
1. Chức năng:
 
  • Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở trình độ đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh theo kế hoạch được giao.
  • Tổ chức nghiên cứu khoa học và tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương.
 
2. Nhiệm vụ:
 
  • Quản lý và phân công giảng dạy các môn học thuộc ngành Kinh tế và chuyên ngành Quản trị kinh doanh;
  • Quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các giảng viên trong bộ môn và chịu trách nhiệm đôn đốc các cán bộ, giảng viên trong bộ môn hoàn thành nhiệm vụ;
  • Tham gia thực hiện đề tài NCKH thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội;
  • Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo cho các môn chuyên ngành mà bộ môn quản lý;
  • Phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ khác của khoa giao.
 
3. Tổ chức nhân sự của bộ môn:
 
  • Trưởng bộ môn: TS. Lê Văn Tuấn
  • Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
 

Stt

Họ và tên

Học vị, chức danh

Môn học phụ trách

1

Nguyễn Giác Trí

ngtri@dthu.edu.vn

Tiến sĩ

Giảng viên

- Quản trị học

- Quản trị chiến lược

- Quản trị Marketing

- Phương pháp NC kinh tế

- Khởi sự kinh doanh và lập nghiệp

2

Thi Bích Châu

Thạc sĩ
Giảng viên

- Nghiệp vụ ngoại thương

- Thanh toán quốc tế

- Ngoại ngữ chuyên ngành

- Thị trường chứng khoán

3

Nguyễn Hoàng Trung

nhtrung@dthu.edu.vn

Thạc sĩ

Giảng viên

- Kinh tế học

- Kinh tế nông nghiệp

- Thống kê, Kinh tế lượng

4

Nguyễn Thanh Tùng

nttung@dthu.edu.vn

Thạc sĩ

Giảng viên

- Kinh tế học

- Quản trị chiến lược

- Quản trị chất lượng

5

Hoàng Thị Doan

htdoan@dthu.edu.vn

Thạc sĩ

Giảng viên

- Quản trị nhân sự

- Hành vi tổ chức

- Giao tiếp kinh doanh

6

Nguyễn Ngọc Trân

nntran@dthu.edu.vn

Giảng viên

- Quản trị hành chánh văn phòng

- Quản trị sản xuất

- Quản trị rủi ro

7

Ngô Nguyễn Hoàng Pha

nnhpha@dthu.edu.vn

Thạc sĩ

Giảng viên

- Marketing căn bản

- Marketing thương mại - dịch vụ

- Quản trị Marketing

 

     

8

Lê Văn Tuấn

lvtuan@dthu.edu.vn

Tiến Sỹ

Giảng viên

- Quản trị học

- Marketing căn bản

- Phân tích và thẩm định dự án

- Quản trị dự án

9

Huỳnh Quốc Tuấn

hqtuan@dthu.edu.vn

Thạc sĩ

Giảng viên

- Marketing căn bản

- Quản trị Marketing

- Quản trị bán hàng

- Quản trị quan hệ khách hàng

- Kỹ thuật đàm phán

 

     

11

Trần Ngọc Gái

tngai@dthu.edu.vn

Giảng viên

- Quản trị học

- Quản trị doanh nghiệp

12

Lê Thị Loan

ltloan@dthu.edu.vn

Thạc sĩ

Giảng viên

- Kinh tế lượng

- Toán kinh tế

- Thống kê kinh tế

13

Phạm Ánh Tuyết

patuyet@dthu.edu.vn

Thạc sĩ

Giảng viên

- Quản trị tài chính

- Quản trị chất lượng

- Quản trị doanh nghiệp

 

 

 

 
 

XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT