Người đăng: nttung - Ngày: 8/2/2013 10:50:00 AM
Giới thiệu Ban chi ủy Chi bộ Khoa Kinh tế & QTKD nhiệm kỳ 2015 - 2017

buy prozac no prescription

buy prozac in uk chinavisum-service.de

Chi uỷ

  • Chi uỷ thay mặt chi bộ thực hiện sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt công tác của đơn vị. Mọi chủ trương, công tác lớn của đơn vị đều phải được chi uỷ thảo luận, ra nghị quyết và lãnh đạo thực hiện.
  • Chi uỷ lãnh đạo công tác của đơn vị và các tổ chức đoàn thể bằng nghị quyết, bằng vai trò của tổ chức Đảng và cá nhân đảng viên. Trách nhiệm của đơn vị và các đoàn thể quần chúng là cụ thể hóa nghị quyết của chi bộ để triển khai thực hiện, đồng thời chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo của chi uỷ. Chi uỷ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đảng đối với đảng viên và mọi thành viên trong đơn vị.
  • Chi uỷ họp thường kỳ 1 tháng 1 lần trước phiên họp thường kỳ của chi bộ. Khi cần thiết có thể triệu tập họp Chi uỷ đột xuất.

Bí thư, Phó Bí thư


  • Bí thư là người phụ trách và chịu trách nhiệm chính trong mọi hoạt động của chi bộ, chủ trì các hội nghị của chi uỷ và chi bộ. Bí thư được quyền quyết định các công việc đột xuất giữa hai kỳ họp của chi uỷ và báo cáo cho chi uỷ trong phiên họp gần nhất.
  • Phó Bí thư phụ trách phần công việc được chi uỷ phân công. Phó Bí thư được quyền thay Bí thư giải quyết công việc khi Bí thư đi vắng hoặc được Bí thư uỷ quyền. Phó Bí thư được quyền ký tất cả các văn bản của chi ủy và chi bộ.

Chi ủy viên


  • Chi ủy viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được chi ủy phân công; tham gia đầy đủ các buổi họp, thảo luận và biểu quyết các nội dung công việc của chi ủy.
  • Chi ủy viên có trách nhiệm đề xuất các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; có trách nhiệm thông tin, truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết của chi ủy và Đảng ủy cấp trên đến mỗi đảng viên.
  • Chi ủy viên được thông tin đầy đủ về tình hình chung của chi ủy, chi bộ và đơn vị; được quyền chất vấn hoạt động của chi ủy và chi bộ trên nguyên tắc tập trung dân chủ.


Ban chi ủy chi bộ Khoa Kinh tế & QTKD nhiệm kỳ 2015-2017 gồm 3 đồng chí:XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT