Người đăng: nttung - Ngày: 7/23/2013 10:27:00 AM
Giới thiệu BM Kế toán

1. Chức năng của Bộ môn Kế toán

- Đảm nhận chức năng đào tạo ngành Kế toán trình độ đại học.

- Thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực kinh tế, kế toán, tài chính.

2. Nhiệm vụ của Bộ môn Kế toán

- Tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình đào tạo và hoạt động ngoại khóa; Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên các lớp hệ chính qui và không chính qui tại Trường và các cơ sở liên kết đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn. Đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng đã công bố trên chuẩn đầu ra.

- Tham gia các hoạt động nghiên cứu KHCN, hướng dẫn , động viên, khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu KHCN phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên, ứng dụng thực tiễn nghề nghiệp; tổ chức biên soạn bài giảng, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo cho các học phần thuộc chuyên ngành Kế toán theo quy định của Nhà trường và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên thuộc lĩnh vực chuyên môn.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng trong toàn trường để thực hiện các nhiệm vụ của khoa, của trường phân công.

3. Tình hình nhân sự của Bộ môn

Hiện tại Phụ trách BM kế toán là TS. Nguyễn Giác Trí, trong BM có 4 giảng viên và 1 chuyên viên
ThS. Lê Thị Kim Triệu
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh
ThS. Hoàng Thị Ánh Nguyệt
ThS. Hoàng Thị Tố Như
CN. Lê Thị Tuyết Vân


XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT