Người đăng: nttung - Ngày: 7/23/2013 10:16:00 AM
Cơ cấu tổ chức Khoa Kinh tế

prednisolon

prednisolon tabletta blogs1.welch.jhmi.edu


Lãnh đạo Khoa:
     1. Trưởng khoa: TS. Nguyễn Giác Trí
Tổ bộ môn:
     1. Bộ môn Kế toán.
     2. Bộ môn Tài chính ngân hàng.
     3. Bộ môn Quản trị kinh doanh.
Văn phòng Khoa:
     1. Trương Thị Hoàng Oanh - Quản lý học tập
     2. Lê Thị Tuyết Vân - Quản lý sinh viên
Liên chi Đoàn khoa:
     1. Bí thư Liên chi Đoàn: ThS. Nguyễn Thanh Tùng
     2. Phó Bí thư Liên chi Đoàn: Lê Trường Giang
     3. Phó Bí thư Liên chi Đoàn: Đặng Thị Bảo Trân
Tổ Công đoàn Khoa:
     1. Tổ Trưởng: ThS. Nguyễn Ngọc Trân
     2. Thư ký: Lê Thị Tuyết Vân

 


XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT