Người đăng: tthoanh - Ngày: 8/1/2013 11:50:00 AM
ThS. Lê Thị Loan

where can i get the abortion pill

abortion pill
GIẢNG VIÊN
Họ và tên:
Lê Thị Loan
Chức vụ:
Giảng viên
Học vị:
Thạc sĩ
Ngày sinh: 1982
Quê quán:
Thanh Hóa
E-mail:

   
LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Quá trình đào tạo

- Từ 1997 - 2000: Học tại Trường THPTCB Đào Duy Từ, Thanh Hóa.

 

- Từ 2002 - 2006: Học  tại  Khoa Toán, Trường ĐH Khoa Học, Đại Học Huế.

 

- Từ tháng 11/2008 - 09/2009 : công tác tại Khoa CNTT, Trường Đại Học Đồng Tháp.

 

- Từ 9/2009: Công tác tại Khoa Kinh tế &QTKD, Trường ĐHĐT.

 

2. Các lĩnh vực nghiên cứu giảng dạy

 

- Kinh tế lượng

 

- Toán kinh tế

 

- Thống kê Kinh tế

 

3. Đề tài, chương trình, dự án KH&CN đã thực hiện:

Click vào xem công trình nghiên cứu

 

 XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT