Người đăng: tthoanh - Ngày: 8/1/2013 12:08:00 PM
ThS. Phạm Ánh Tuyết

GIẢNG VIÊN
Họ và tên:
Phạm Ánh Tuyết
Chức vụ:
Giảng viên
Học vị:
Thạc sĩ
Ngày sinh: 1988
Quê quán:
Đồng Tháp
E-mail:
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Quá trình đào tạo

-  Cử nhân kinh tế: chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

-  Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.


2. Các lĩnh vực nghiên cứu giảng dạy

 

- Quản trị tài chính

- Quản trị doanh nghiệp

3. Đề tài, chương trình, dự án KH&CN đã thực hiện:

 
 


XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT